CHƯƠNG TRÌNH DU HỌC NGHỀ

Các chương trình du học nghề tại Đức, Canada, Úc... Du học nghề có hưởng lương ngay khi học

Giới Từ An Trong Tiếng Đức Sự Quan Trọng và Cách Sử Dụng

Giới từ là một phần không thể thiếu trong ngữ pháp của bất kỳ ngôn ngữ nào, bao gồm cả tiếng Đức. Trong tiếng Đức, giới từ an (auf) có vai trò quan trọng trong việc xác định vị trí và mối quan hệ giữa các từ trong câu. Vì vậy, việc hiểu và sử dụng đúng giới từ an là rất cần thiết để có thể sử dụng tiếng Đức một cách chính xác và tự tin. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về giới từ an trong tiếng Đức, cách sử dụng và những lỗi thường gặp khi sử dụng nó.

Giới Từ An Trong Tiếng Đức Là Gì?

Giới từ an (auf) là một trong những giới từ cơ bản nhất trong tiếng Đức. Nó được sử dụng để chỉ định vị trí hoặc hướng di chuyển của một đối tượng trong không gian. Ngoài ra, giới từ an cũng có thể được sử dụng để biểu thị mối quan hệ giữa các từ trong câu.

Trong tiếng Đức, giới từ an có nhiều ý nghĩa khác nhau tùy thuộc vào ngữ cảnh sử dụng. Dưới đây là một số ý nghĩa chính của giới từ an trong tiếng Đức:

 • Chỉ vị trí: “an” có thể được sử dụng để chỉ vị trí của một đối tượng so với một đối tượng khác. Ví dụ: “Das Buch liegt auf dem Tisch.” (Cuốn sách nằm trên bàn.)
 • Chỉ hướng di chuyển: “an” cũng có thể được sử dụng để chỉ hướng di chuyển của một đối tượng. Ví dụ: “Ich gehe an den See.” (Tôi đi đến hồ.)
 • Biểu thị mối quan hệ: “an” có thể được sử dụng để biểu thị mối quan hệ giữa các từ trong câu. Ví dụ: “Ich arbeite an einem Projekt.” (Tôi đang làm việc trên một dự án.)

Tìm Hiểu Về Các Giới Từ Trong Tiếng Đức

Trong tiếng Đức, có tổng cộng 9 giới từ cơ bản, bao gồm: an, auf, in, neben, über, unter, vor, zwischen và hinter. Mỗi giới từ đều có những ý nghĩa và cách sử dụng riêng biệt. Dưới đây là bảng tổng hợp các giới từ cơ bản trong tiếng Đức:

Giới từ Ý nghĩa
an Chỉ vị trí, hướng di chuyển hoặc mối quan hệ giữa các từ trong câu
auf Chỉ vị trí hoặc hướng di chuyển lên trên
in Chỉ vị trí bên trong hoặc hướng di chuyển vào trong
neben Chỉ vị trí bên cạnh hoặc hướng di chuyển theo chiều ngang
über Chỉ vị trí phía trên hoặc hướng di chuyển qua
unter Chỉ vị trí phía dưới hoặc hướng di chuyển xuống
vor Chỉ vị trí phía trước hoặc hướng di chuyển về phía trước
zwischen Chỉ vị trí ở giữa hoặc hướng di chuyển qua giữa
hinter Chỉ vị trí phía sau hoặc hướng di chuyển về phía sau

Sự Khác Biệt Giữa Giới Từ Và Giới Từ Rỗng Trong Tiếng Đức

Trong tiếng Đức, có hai loại giới từ: giới từ (Präposition) và giới từ rỗng (Präpositionaladverb). Dù có cùng chức năng là chỉ vị trí và hướng di chuyển, nhưng hai loại giới từ này lại có sự khác biệt nhất định.

 • Giới từ: Là một phần của câu, thường đi kèm với một danh từ hoặc đại từ. Ví dụ: “Ich gehe an den See.” (Tôi đi đến hồ.) Trong câu này, giới từ “an” được sử dụng để chỉ hướng di chuyển của động từ “gehen” và đi kèm với danh từ “See”.
 • Giới từ rỗng: Thường được sử dụng đứng riêng lẻ và không đi kèm với danh từ hoặc đại từ. Ví dụ: “Ich gehe an.” (Tôi đi đến đó.) Trong câu này, giới từ rỗng “an” chỉ hướng di chuyển mà không cần đi kèm với danh từ nào.

Cách Sử Dụng Giới Từ An Trong Tiếng Đức

Để sử dụng đúng giới từ an trong tiếng Đức, chúng ta cần phải hiểu rõ ý nghĩa và cách sử dụng của nó. Dưới đây là một số quy tắc cơ bản khi sử dụng giới từ an trong tiếng Đức:

 1. Giới từ an thường được sử dụng để chỉ vị trí hoặc hướng di chuyển của một đối tượng trong không gian. Ví dụ: “Das Buch liegt auf dem Tisch.” (Cuốn sách nằm trên bàn.)
 2. Khi sử dụng giới từ an để chỉ hướng di chuyển, chúng ta cần phải nhớ rằng nó luôn đi kèm với một danh từ hoặc đại từ. Ví dụ: “Ich gehe an den See.” (Tôi đi đến hồ.) Trong câu này, danh từ “See” là đối tượng mà chúng ta đang di chuyển tới.
 3. Giới từ an cũng có thể được sử dụng để biểu thị mối quan hệ giữa các từ trong câu. Ví dụ: “Ich arbeite an einem Projekt.” (Tôi đang làm việc trên một dự án.) Trong câu này, giới từ an biểu thị mối quan hệ giữa động từ “arbeiten” và danh từ “Projekt”.
 4. Nếu giới từ an được sử dụng để chỉ vị trí, thì nó thường đi sau động từ. Ví dụ: “Ich lege das Buch auf den Tisch.” (Tôi đặt cuốn sách lên bàn.) Trong câu này, giới từ an “auf” đi sau động từ “legen”.
 5. Nếu giới từ an được sử dụng để chỉ hướng di chuyển, thì nó thường đi trước danh từ. Ví dụ: “Ich gehe an den See.” (Tôi đi đến hồ.) Trong câu này, giới từ an “an” đi trước danh từ “See”.
 6. Khi sử dụng giới từ an để biểu thị mối quan hệ giữa các từ trong câu, nó có thể đi cùng với một động từ hoặc không. Ví dụ: “Ich arbeite an einem Projekt.” (Tôi đang làm việc trên một dự án.) và “Ich denke an dich.” (Tôi nghĩ về bạn.) Trong cả hai câu này, giới từ an đều được sử dụng để biểu thị mối quan hệ giữa các từ trong câu.

Những Lỗi Thường Gặp Khi Sử Dụng Giới Từ An Trong Tiếng Đức

Khi học tiếng Đức, việc sử dụng sai giới từ là một trong những lỗi thường gặp của người học. Dưới đây là một số lỗi thường gặp khi sử dụng giới từ an trong tiếng Đức:

 1. Sử dụng sai vị trí giới từ: Một trong những lỗi thường gặp nhất khi sử dụng giới từ an trong tiếng Đức là đặt giới từ ở sai vị trí trong câu. Ví dụ: “Ich gehe den See an.” (Tôi đi đến hồ.) Trong câu này, giới từ an “an” nên được đặt trước danh từ “See”, chứ không phải sau.
 2. Sử dụng sai giới từ: Một số người học cũng thường gặp lỗi khi sử dụng sai giới từ trong tiếng Đức. Ví dụ: “Ich gehe auf den See.” (Tôi đi lên hồ.) Trong câu này, giới từ đúng cần sử dụng là “an” thay vì “auf”.
 3. Không đi kèm với danh từ hoặc đại từ: Khi sử dụng giới từ an để chỉ hướng di chuyển, nếu không đi kèm với một danh từ hoặc đại từ, câu sẽ không có ý nghĩa hoặc bị hiểu sai. Ví dụ: “Ich gehe an.” (Tôi đi đến đó.) Trong câu này, nếu không có danh từ “See” đi kèm, câu sẽ bị hiểu là tôi đang đi đến đâu đó mà không rõ đích đến.
 4. Sử dụng sai ý nghĩa của giới từ: Giới từ an có nhiều ý nghĩa khác nhau tùy thuộc vào ngữ cảnh sử dụng. Vì vậy, nếu không hiểu rõ ý nghĩa của giới từ, người học có thể sử dụng sai và gây hiểu nhầm. Ví dụ: “Ich gehe an den Tisch.” (Tôi đi đến bàn.) và “Ich arbeite an dem Tisch.” (Tôi đang làm việc trên bàn.) Trong câu đầu tiên, giới từ an biểu thị hướng di chuyển tới bàn, trong khi câu thứ hai, nó biểu thị mối quan hệ giữa động từ “arbeiten” và danh từ “Tisch”.

Một Số Ví Dụ Về Cách Sử Dụng Giới Từ An Trong Tiếng Đức

Để hiểu rõ hơn về cách sử dụng giới từ an trong tiếng Đức, chúng ta hãy xem qua một số ví dụ sau:

 1. Chỉ vị trí:
 2. Das Buch liegt auf dem Tisch. (Cuốn sách nằm trên bàn.)
 3. Der Hund sitzt am Fenster. (Con chó ngồi ở cửa sổ.)
 4. Chỉ hướng di chuyển:
 5. Ich gehe an den See. (Tôi đi đến hồ.)
 6. Sie fährt an der Kirche vorbei. (Cô ấy đi qua nhà thờ.)
 7. Biểu thị mối quan hệ:
 8. Ich arbeite an einem Projekt. (Tôi đang làm việc trên một dự án.)
 9. Er denkt an seine Familie. (Anh ấy nghĩ về gia đình của mình.)

Các Mẹo Để Nhớ Và Sử Dụng Đúng Giới Từ An Trong Tiếng Đức

Để nhớ và sử dụng đúng giới từ an trong tiếng Đức, bạn có thể áp dụng một số mẹo sau:

 1. Học các cấu trúc câu thường gặp: Việc học các cấu trúc câu thường gặp có chứa giới từ an sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng của nó.
 2. Luyện tập với các bài tập: Thực hành là cách tốt nhất để nhớ và sử dụng đúng giới từ an trong tiếng Đức. Bạn có thể tìm kiếm các bài tập trên mạng hoặc trong sách giáo khoa để luyện tập.
 3. Xem phim hoặc đọc sách tiếng Đức: Việc nghe và đọc tiếng Đức trong ngữ cảnh thực tế sẽ giúp bạn quen thuộc hơn với cách sử dụng giới từ an.
 4. Ghi nhớ các ý nghĩa của giới từ: Nếu bạn hiểu rõ các ý nghĩa của giới từ an, bạn sẽ dễ dàng nhớ và sử dụng chúng đúng cách.

Các Cấu Trúc Câu Thường Gặp Có Chứa Giới Từ An Trong Tiếng Đức

Để có thể sử dụng giới từ an trong tiếng Đức một cách thành thạo, bạn cần phải nắm vững các cấu trúc câu thường gặp có chứa giới từ này. Dưới đây là một số cấu trúc câu thường gặp có chứa giới từ an trong tiếng Đức:

 1. Chỉ vị trí:
 2. auf dem Tisch (trên bàn)
 3. an der Wand (trên tường)
 4. Chỉ hướng di chuyển:
 5. an den See (đến hồ)
 6. vorbei an der Schule (qua trường)
 7. Biểu thị mối quan hệ:
 8. arbeiten an einem Projekt (làm việc trên một dự án)
 9. denken an jemanden (nghĩ về ai đó)

Tổng Kết Về Giới Từ An Trong Tiếng Đức

Trong tiếng Đức, giới từ an được sử dụng để chỉ vị trí, hướng di chuyển và mối quan hệ giữa các từ trong câu. Việc sử dụng sai giới từ an là một trong những lỗi thường gặp của người học tiếng Đức. Để nhớ và sử dụng đúng giới từ an, bạn có thể áp dụng các mẹo như học các cấu trúc câu thường gặp, luyện tập với các bài tập và ghi nhớ các ý nghĩa của giới từ. Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về giới từ an trong tiếng Đức và cách sử dụng chúng đúng cách.

Rate this post

ĐĂNG KÝ NGAY

  Bài viết liên quan

  ĐĂNG KÝ NGAY   Contact Me on Zalo