CHƯƠNG TRÌNH DU HỌC NGHỀ

Các chương trình du học nghề tại Đức, Canada, Úc... Du học nghề có hưởng lương ngay khi học

Động Từ Đi Với Giới Từ Tiếng Đức Hướng Dẫn Sử Dụng

Động từ và giới từ là hai khái niệm quan trọng trong ngữ pháp tiếng Đức. Việc sử dụng đúng động từ và giới từ sẽ giúp bạn giao tiếp một cách chính xác và tự tin hơn trong tiếng Đức. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các động từ đi với giới từ trong tiếng Đức, cách sử dụng và những lưu ý khi sử dụng chúng.

Các Động Từ Đi Với Giới Từ Trong Tiếng Đức

Trong tiếng Đức, có rất nhiều động từ đi với giới từ. Mỗi động từ sẽ có một hoặc nhiều giới từ đi kèm để thay đổi ý nghĩa của câu. Dưới đây là một số động từ thường đi với giới từ trong tiếng Đức:

 • gehen mit (đi cùng): Ich gehe mit meinem Freund ins Kino. (Tôi đi cùng bạn tôi vào rạp chiếu phim.)
 • sprechen über (nói về): Wir sprechen über das Wetter. (Chúng tôi nói về thời tiết.)
 • fragen nach (hỏi về): Ich frage nach dem Weg. (Tôi hỏi đường.)
 • warten auf (đợi đến): Wir warten auf den Bus. (Chúng tôi đợi xe bus đến.)
 • antworten auf (trả lời): Er antwortet auf meine Frage. (Anh ấy trả lời câu hỏi của tôi.)

Động Từ Và Giới Từ Trong Tiếng Đức

Động từ là những từ chỉ hành động, sự việc hoặc trạng thái của chủ ngữ trong câu. Còn giới từ là những từ dùng để chỉ mối quan hệ giữa các từ trong câu. Trong tiếng Đức, giới từ thường được đặt sau động từ và trước danh từ.

Ví dụ: Ich gehe mit meinem Freund ins Kino. (Tôi đi cùng bạn tôi vào rạp chiếu phim.) Trong câu này, “mit” là giới từ, “gehe” là động từ và “meinem Freund” là danh từ.

Hướng Dẫn Sử Dụng Động Từ Và Giới Từ Trong Tiếng Đức

Để sử dụng đúng động từ và giới từ trong tiếng Đức, bạn cần phải nắm rõ các quy tắc cơ bản sau:

 1. Thứ tự từ trong câu: Trong tiếng Đức, thứ tự từ trong câu rất quan trọng. Thường thì động từ sẽ đứng ở vị trí thứ hai trong câu, sau đó là chủ ngữ và cuối cùng là giới từ.

Ví dụ: Ich gehe mit meinem Freund ins Kino. (Tôi đi cùng bạn tôi vào rạp chiếu phim.) Trong câu này, “gehe” là động từ, “ich” là chủ ngữ và “mit meinem Freund” là giới từ.

 1. Giới từ đi kèm với động từ: Mỗi động từ sẽ có một hoặc nhiều giới từ đi kèm để thay đổi ý nghĩa của câu. Vì vậy, khi sử dụng động từ, bạn cần phải nhớ các giới từ đi kèm để không gây nhầm lẫn trong ngữ pháp.
 1. Danh từ đi kèm với giới từ: Giới từ thường được đặt trước danh từ trong tiếng Đức. Tuy nhiên, khi danh từ là một đại từ nhân xưng, giới từ sẽ được đặt trước đại từ.

Ví dụ: Ich spreche mit meinem Lehrer. (Tôi nói chuyện với thầy giáo.) Aber: Ich spreche mit ihm. (Nhưng: Tôi nói chuyện với anh ấy.)

Cách Sử Dụng Động Từ Và Giới Từ Trong Tiếng Đức

Để sử dụng đúng động từ và giới từ trong tiếng Đức, bạn cần phải nắm rõ các quy tắc cơ bản sau:

 1. Sự phù hợp giữa động từ và giới từ: Mỗi động từ sẽ có một hoặc nhiều giới từ đi kèm để thay đổi ý nghĩa của câu. Vì vậy, khi sử dụng động từ, bạn cần phải nhớ các giới từ đi kèm để không gây nhầm lẫn trong ngữ pháp.
 1. Sự phù hợp giữa giới từ và danh từ: Giới từ thường được đặt trước danh từ trong tiếng Đức. Tuy nhiên, khi danh từ là một đại từ nhân xưng, giới từ sẽ được đặt trước đại từ.
 1. Sự phù hợp giữa giới từ và động từ: Khi sử dụng động từ và giới từ trong tiếng Đức, bạn cần phải chú ý đến sự phù hợp giữa hai từ này. Ví dụ, động từ “sprechen” (nói) thường đi kèm với giới từ “über” (về), nhưng không đi kèm với giới từ “auf” (đợi).

Những Động Từ Thường Đi Với Giới Từ Trong Tiếng Đức

Dưới đây là một số động từ thường đi với giới từ trong tiếng Đức, cùng với các ví dụ minh họa:

Động từ Giới từ Ví dụ
gehen mit Ich gehe mit meinem Freund ins Kino. (Tôi đi cùng bạn tôi vào rạp chiếu phim.)
sprechen über Wir sprechen über das Wetter. (Chúng tôi nói về thời tiết.)
fragen nach Ich frage nach dem Weg. (Tôi hỏi đường.)
warten auf Wir warten auf den Bus. (Chúng tôi đợi xe bus đến.)
antworten auf Er antwortet auf meine Frage. (Anh ấy trả lời câu hỏi của tôi.)

Giải Thích Về Động Từ Và Giới Từ Trong Tiếng Đức

Động từ và giới từ là hai khái niệm quan trọng trong ngữ pháp tiếng Đức. Động từ là những từ chỉ hành động, sự việc hoặc trạng thái của chủ ngữ trong câu. Còn giới từ là những từ dùng để chỉ mối quan hệ giữa các từ trong câu.

Việc sử dụng đúng động từ và giới từ sẽ giúp bạn giao tiếp một cách chính xác và tự tin hơn trong tiếng Đức. Nếu bạn không biết sử dụng đúng động từ và giới từ, có thể dẫn đến hiểu lầm hoặc sự khó hiểu trong giao tiếp.

Tổng Quan Về Động Từ Và Giới Từ Trong Tiếng Đức

Trên đây là những thông tin cơ bản về động từ và giới từ trong tiếng Đức. Để trở thành một người nói tiếng Đức thành thạo, bạn cần phải nắm rõ các quy tắc cơ bản khi sử dụng động từ và giới từ, cũng như những động từ thường đi kèm với giới từ.

Hãy luyện tập thường xuyên và sử dụng những kiến thức này trong giao tiếp hàng ngày để trở thành một người nói tiếng Đức thành thạo.

Các Quy Tắc Cơ Bản Khi Sử Dụng Động Từ Và Giới Từ Trong Tiếng Đức

Để sử dụng đúng động từ và giới từ trong tiếng Đức, bạn cần phải nhớ các quy tắc cơ bản sau:

 1. Thứ tự từ trong câu: Trong tiếng Đức, thứ tự từ trong câu rất quan trọng. Thường thì động từ sẽ đứng ở vị trí thứ hai trong câu, sau đó là chủ ngữ và cuối cùng là giới từ.
 1. Giới từ đi kèm với động từ: Mỗi động từ sẽ có một hoặc nhiều giới từ đi kèm để thay đổi ý nghĩa của câu. Vì vậy, khi sử dụng động từ, bạn cần phải nhớ các giới từ đi kèm để không gây nhầm lẫn trong ngữ pháp.
 1. Danh từ đi kèm với giới từ: Giới từ thường được đặt trước danh từ trong tiếng Đức. Tuy nhiên, khi danh từ là một đại từ nhân xưng, giới từ sẽ được đặt trước đại từ.
 1. Sự phù hợp giữa động từ và giới từ: Mỗi động từ sẽ có một hoặc nhiều giới từ đi kèm để thay đổi ý nghĩa của câu. Vì vậy, khi sử dụng động từ, bạn cần phải nhớ các giới từ đi kèm để không gây nhầm lẫn trong ngữ pháp.
 1. Sự phù hợp giữa giới từ và danh từ: Giới từ thường được đặt trước danh từ trong tiếng Đức. Tuy nhiên, khi danh từ là một đại từ nhân xưng, giới từ sẽ được đặt trước đại từ.

Ví Dụ Về Việc Sử Dụng Động Từ Và Giới Từ Trong Tiếng Đức

Dưới đây là một số ví dụ về việc sử dụng động từ và giới từ trong tiếng Đức:

 1. Ich gehe mit meinem Freund ins Kino. (Tôi đi cùng bạn tôi vào rạp chiếu phim.)
 1. Wir sprechen über das Wetter. (Chúng tôi nói về thời tiết.)
 1. Ich frage nach dem Weg. (Tôi hỏi đường.)
 1. Wir warten auf den Bus. (Chúng tôi đợi xe bus đến.)
 1. Er antwortet auf meine Frage. (Anh ấy trả lời câu hỏi của tôi.)

Lưu Ý Khi Sử Dụng Động Từ Và Giới Từ Trong Tiếng Đức

Để sử dụng đúng động từ và giới từ trong tiếng Đức, bạn cần phải chú ý đến các điểm sau:

 1. Thứ tự từ trong câu: Trong tiếng Đức, thứ tự từ trong câu rất quan trọng. Thường thì động từ sẽ đứng ở vị trí thứ hai trong câu, sau đó là chủ ngữ và cuối cùng là giới từ.
 1. Giới từ đi kèm với động từ: Mỗi động từ sẽ có một hoặc nhiều giới từ đi kèm để thay đổi ý nghĩa của câu. Vì vậy, khi sử dụng động từ, bạn cần phải nhớ các giới từ đi kèm để không gây nhầm lẫn trong ngữ pháp.
 1. Danh từ đi kèm với giới từ: Giới từ thường được đặt trước danh từ trong tiếng Đức. Tuy nhiên, khi danh từ là một đại từ nhân xưng, giới từ sẽ được đặt trước đại từ.
 1. Sự phù hợp giữa động từ và giới từ: Khi sử dụng động từ và giới từ trong tiếng Đức, bạn cần phải chú ý đến sự phù hợp giữa hai từ này. Ví dụ, động từ “sprechen” (nói) thường đi kèm với giới từ “über” (về), nhưng không đi kèm với giới từ “auf” (đợi).
 1. Sự phù hợp giữa giới từ và danh từ: Giới từ thường được đặt trước danh từ trong tiếng Đức. Tuy nhiên, khi danh từ là một đại từ nhân xưng, giới từ sẽ được đặt trước đại từ.

Kết Luận

Trong tiếng Đức, động từ và giới từ là hai khái niệm quan trọng trong ngữ pháp. Việc sử dụng đúng động từ và giới từ sẽ giúp bạn giao tiếp một cách chính xác và tự tin hơn trong tiếng Đức.

Để sử dụng đúng động từ và giới từ, bạn cần phải nắm rõ các quy tắc cơ bản khi sử dụng, cũng như những động từ thường đi kèm với giới từ. Hãy luyện tập thường xuyên và sử dụng những kiến thức này trong giao tiếp hàng ngày để trở thành một người nói tiếng Đức thành thạo.

Rate this post

ĐĂNG KÝ NGAY

  Bài viết liên quan

  ĐĂNG KÝ NGAY   Contact Me on Zalo