CHƯƠNG TRÌNH DU HỌC NGHỀ

Các chương trình du học nghề tại Đức, Canada, Úc... Du học nghề có hưởng lương ngay khi học

Động Từ Tách Trong Tiếng Đức

Tiếng Đức là một trong những ngôn ngữ phổ biến nhất trên thế giới, với hơn 100 triệu người sử dụng. Nó là ngôn ngữ chính thức của Đức, Áo, Thụy Sĩ và nhiều quốc gia khác. Với một lượng lớn người học tiếng Đức, việc tìm hiểu cách tách động từ trong tiếng Đức là rất quan trọng. Điều này giúp cho việc học và sử dụng tiếng Đức trở nên dễ dàng hơn. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách tách động từ trong tiếng Đức và những điểm cần lưu ý khi làm việc này.

Cách tách động từ trong tiếng Đức

Động từ là một phần không thể thiếu trong câu trong tiếng Đức. Chúng ta có thể tách động từ ra khỏi câu để dễ dàng hiểu nghĩa của câu. Để tách động từ trong tiếng Đức, chúng ta cần phải xác định được động từ đang ở dạng đơn hay dạng phức. Sau đây là các bước cơ bản để tách động từ trong tiếng Đức:

Bước 1: Xác định động từ trong câu

Để xác định được động từ trong câu, chúng ta cần phải biết những động từ thông dụng trong tiếng Đức. Có rất nhiều động từ trong tiếng Đức, tuy nhiên có một số động từ cơ bản mà chúng ta cần phải nắm vững như “sein” (là), “haben” (có), “gehen” (đi), “sprechen” (nói) và “machen” (làm). Khi đã xác định được động từ trong câu, chúng ta sẽ dễ dàng hơn trong việc tách động từ.

Bước 2: Tìm hiểu quy tắc tách động từ trong tiếng Đức

Quy tắc tách động từ trong tiếng Đức khá phức tạp và có nhiều trường hợp khác nhau. Tuy nhiên, có một số quy tắc chung mà chúng ta có thể áp dụng để tách động từ trong tiếng Đức. Sau đây là một số quy tắc cơ bản:

Quy tắc 1: Tách động từ đơn

Động từ đơn là những động từ chỉ có một từ và không có đuôi. Ví dụ: “gehen” (đi), “sprechen” (nói). Khi tách động từ đơn, chúng ta chỉ cần loại bỏ đuôi “en” ở cuối động từ để được hình thức nguyên gốc của động từ.

Quy tắc 2: Tách động từ phức

Động từ phức là những động từ có đuôi “en” hoặc “ern”. Ví dụ: “arbeiten” (làm việc), “lernen” (học). Khi tách động từ phức, chúng ta sẽ loại bỏ đuôi “en” hoặc “ern” và giữ lại phần đầu của động từ.

Bước 3: Kiểm tra lại kết quả

Sau khi đã tách động từ theo quy tắc, chúng ta cần kiểm tra lại kết quả để đảm bảo rằng động từ đã được tách đúng. Điều này giúp cho việc hiểu nghĩa của câu trở nên dễ dàng hơn.

Quy tắc tách động từ trong tiếng Đức

Quy tắc tách động từ trong tiếng Đức có thể được chia thành hai loại: quy tắc chung và quy tắc riêng. Quy tắc chung là những quy tắc áp dụng cho hầu hết các động từ trong tiếng Đức, còn quy tắc riêng là những quy tắc chỉ áp dụng cho một số trường hợp đặc biệt. Sau đây là một số quy tắc tách động từ trong tiếng Đức:

Quy tắc chung

 • Động từ đơn: Loại bỏ đuôi “en” ở cuối động từ để được hình thức nguyên gốc của động từ.
 • Động từ phức: Loại bỏ đuôi “en” hoặc “ern” và giữ lại phần đầu của động từ.
 • Động từ có đuôi “ieren”: Loại bỏ đuôi “ieren” và thêm “ier” vào cuối động từ. Ví dụ: “studieren” (học) sẽ trở thành “studier”.
 • Động từ có đuôi “eln”: Loại bỏ đuôi “eln” và thêm “le” vào cuối động từ. Ví dụ: “arbeiten” (làm việc) sẽ trở thành “arbeit”.

Quy tắc riêng

 • Động từ có đuôi “ieren” và “eln”: Loại bỏ đuôi “ieren” hoặc “eln” và thêm “ier” hoặc “le” vào cuối động từ. Ví dụ: “studieren” (học) sẽ trở thành “studier”, “arbeiten” (làm việc) sẽ trở thành “arbeit”.
 • Động từ có đuôi “ern”: Loại bỏ đuôi “ern” và thêm “er” vào cuối động từ. Ví dụ: “lernen” (học) sẽ trở thành “ler”.
 • Động từ có đuôi “eln” và “ern”: Loại bỏ đuôi “eln” hoặc “ern” và thêm “le” hoặc “er” vào cuối động từ. Ví dụ: “arbeiten” (làm việc) sẽ trở thành “arbeit”, “lernen” (học) sẽ trở thành “ler”.

Động từ đơn và động từ phức trong tiếng Đức

Động từ đơn là những động từ chỉ có một từ và không có đuôi, còn động từ phức là những động từ có đuôi “en” hoặc “ern”. Trong tiếng Đức, có rất nhiều động từ đơn và động từ phức được sử dụng hàng ngày. Sau đây là một số ví dụ về động từ đơn và động từ phức:

Động từ đơn

 • “gehen” (đi)
 • “sprechen” (nói)
 • “machen” (làm)
 • “sein” (là)
 • “haben” (có)

Động từ phức

 • “arbeiten” (làm việc)
 • “lernen” (học)
 • “studieren” (học)
 • “reisen” (du lịch)
 • “besuchen” (thăm)

Tách động từ theo ngữ cảnh trong tiếng Đức

Trong tiếng Đức, có những trường hợp đặc biệt khi tách động từ theo ngữ cảnh. Điều này có nghĩa là chúng ta không thể áp dụng quy tắc chung để tách động từ mà phải xem xét ngữ cảnh của câu. Sau đây là một số trường hợp đặc biệt khi tách động từ theo ngữ cảnh:

 • Động từ có đuôi “eln” và “ern”: Trong một số trường hợp, chúng ta không thể loại bỏ đuôi “eln” hoặc “ern” mà phải giữ lại để tạo ra một động từ mới. Ví dụ: “wachsen” (mọc) sẽ trở thành “wachse” (mọc lên), “leben” (sống) sẽ trở thành “lebe” (sống lại).
 • Động từ có đuôi “eln” và “ern” trong câu phủ định: Khi động từ có đuôi “eln” hoặc “ern” được sử dụng trong câu phủ định, chúng ta cần thêm “n” vào cuối động từ. Ví dụ: “arbeiten” (làm việc) sẽ trở thành “arbeitet nicht” (không làm việc), “lernen” (học) sẽ trở thành “lernt nicht” (không học).
 • Động từ có đuôi “ieren”: Trong một số trường hợp, chúng ta không thể loại bỏ đuôi “ieren” mà phải giữ lại để tạo ra một động từ mới. Ví dụ: “studieren” (học) sẽ trở thành “studiere” (học thêm), “organisieren” (tổ chức) sẽ trở thành “organisiere” (tổ chức lại).

Sự khác biệt giữa động từ và tính từ trong tiếng Đức

Động từ và tính từ là hai khái niệm quan trọng trong tiếng Đức. Tuy nhiên, chúng có những điểm khác biệt rõ ràng về cả ý nghĩa và cách sử dụng. Sau đây là một số điểm khác biệt giữa động từ và tính từ trong tiếng Đức:

Ý nghĩa

 • Động từ: Là những từ chỉ hành động, sự việc hoặc trạng thái của một vật hay người. Ví dụ: “gehen” (đi), “sprechen” (nói), “machen” (làm).
 • Tính từ: Là những từ chỉ đặc điểm, tính chất của một vật hay người. Ví dụ: “groß” (to lớn), “schön” (đẹp), “klug” (thông minh).

Cách sử dụng

 • Động từ: Thường được sử dụng trong câu để diễn tả hành động, sự việc hoặc trạng thái của một vật hay người. Ví dụ: “Ich gehe zur Schule” (Tôi đi học).
 • Tính từ: Thường được sử dụng trước danh từ để bổ nghĩa cho danh từ đó. Ví dụ: “ein großer Baum” (một cái cây to lớn), “eine schöne Blume” (một bông hoa đẹp).

Các trường hợp đặc biệt khi tách động từ trong tiếng Đức

Ngoài những quy tắc chung và quy tắc riêng đã được đề cập ở trên, còn có một số trường hợp đặc biệt khi tách động từ trong tiếng Đức. Điều này có nghĩa là chúng ta cần phải nhớ những trường hợp này để tách động từ chính xác. Sau đây là một số trường hợp đặc biệt khi tách động từ trong tiếng Đức:

 • Động từ có đuôi “eln” và “ern”: Trong một số trường hợp, chúng ta không thể loại bỏ đuôi “eln” hoặc “ern” mà phải giữ lại để tạo ra một động từ mới. Ví dụ: “wachsen” (mọc) sẽ trở thành “wachse” (mọc lên), “leben” (sống) sẽ trở thành “lebe” (sống lại).
 • Động từ có đuôi “ieren”: Trong một số trường hợp, chúng ta không thể loại bỏ đuôi “ieren” mà phải giữ lại để tạo ra một động từ mới. Ví dụ: “studieren” (học) sẽ trở thành “studiere” (học thêm), “organisieren” (tổ chức) sẽ trở thành “organisiere” (tổ chức lại).
 • Động từ có đuôi “eln” và “ern” trong câu phủ định: Khi động từ có đuôi “eln” hoặc “ern” được sử dụng trong câu phủ định, chúng ta cần thêm “n” vào cuối động từ. Ví dụ: “arbeiten” (làm việc) sẽ trở thành “arbeitet nicht” (không làm việc), “lernen” (học) sẽ trở thành “lernt nicht” (không học).

Làm thế nào để nhớ được các quy tắc tách động từ trong tiếng Đức

Việc nhớ các quy tắc tách động từ trong tiếng Đức có thể khó đối với những người mới học. Tuy nhiên, có một số cách giúp bạn nhớ các quy tắc này một cách dễ dàng:

 • Học thuộc các quy tắc chung: Các quy tắc chung là những quy tắc áp dụng cho hầu hết các trường hợp khi tách động từ trong tiếng Đức. Vì vậy, hãy học thuộc các quy tắc này để có thể áp dụng cho nhiều trường hợp.
 • Luyện tập thường xuyên: Thực hành là cách tốt nhất để nhớ các quy tắc tách động từ. Hãy luyện tập bằng cách viết vài câu với các động từ khác nhau để rèn luyện kỹ năng tách động từ.
 • Sử dụng các ứng dụng học tiếng Đức: Hiện nay có rất nhiều ứng dụng học tiếng Đức có tính năng tách động từ. Bạn có thể sử dụng các ứng dụng này để luyện tập và nhớ các quy tắc tách động từ một cách hiệu quả.

Những lỗi thường gặp khi tách động từ trong tiếng Đức

Khi học tiếng Đức, chúng ta có thể gặp phải một số lỗi khi tách động từ. Sau đây là một số lỗi thường gặp và cách tránh để tách động từ chính xác:

 • Không nhớ các quy tắc chung: Điều này dẫn đến việc không thể áp dụng các quy tắc chung khi tách động từ trong tiếng Đức.
 • Không xem xét ngữ cảnh: Trong một số trường hợp, chúng ta không thể áp dụng các quy tắc chung mà phải xem xét ngữ cảnh của câu để tách động từ chính xác.
 • Nhầm lẫn giữa động từ và tính từ: Điều này có thể xảy ra khi chúng ta không hiểu rõ ý nghĩa của từng loại từ.
 • Thiếu sự luyện tập: Việc thiếu sự luyện tập có thể dẫn đến việc không nhớ các quy tắc tách động từ và gặp phải nhiều lỗi khi tách động từ.

Các ví dụ minh họa về cách tách động từ trong tiếng Đức

Để hiểu rõ hơn về cách tách động từ trong tiếng Đức, hãy xem qua một số ví dụ minh họa sau:

 • “arbeiten” (làm việc): “Ich arbeite jeden Tag” (Tôi làm việc mỗi ngày).
 • “studieren” (học): “Sie studiert Medizin an der Universität” (Cô ấy đang học y khoa tại đại học).
 • “reisen” (du lịch): “Wir reisen gerne in andere Länder” (Chúng tôi thích du lịch đến các nước khác).
 • “besuchen” (thăm): “Ich besuche meine Familie jedes Wochenende” (Tôi thăm gia đình mỗi cuối tuần).

Tổng kết: Các điểm cần nhớ khi tách động từ trong tiếng Đức

Để tách động từ chính xác trong tiếng Đức, chúng ta cần nhớ các quy tắc chung và các trường hợp đặc biệt. Ngoài ra, cần luyện tập thường xuyên để rèn luyện kỹ năng tách động từ. Đồng thời, cũng cần xem xét ngữ cảnh của câu để tách động từ chính xác. Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách tách động từ trong tiếng Đức và áp dụng chúng một cách chính xác trong giao tiếp và viết lách.

Rate this post

ĐĂNG KÝ NGAY

  Bài viết liên quan

  ĐĂNG KÝ NGAY   Contact Me on Zalo