CHƯƠNG TRÌNH DU HỌC NGHỀ

Các chương trình du học nghề tại Đức, Canada, Úc... Du học nghề có hưởng lương ngay khi học

Chủ Ngữ Trong Tiếng Đức

Chủ ngữ là một khái niệm quan trọng trong ngữ pháp của bất kỳ ngôn ngữ nào. Trong tiếng Đức, chủ ngữ còn được gọi là “Nominativ” và đóng vai trò là một trong những thành phần cơ bản của câu. Việc hiểu rõ về chủ ngữ sẽ giúp cho việc học tiếng Đức dễ dàng hơn và cũng giúp bạn sử dụng ngôn ngữ này một cách chính xác và tự tin hơn. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về khái niệm chủ ngữ trong tiếng Đức và cách sử dụng chủ ngữ trong các trường hợp khác nhau.

Khái niệm về chủ ngữ trong tiếng Đức

Chủ ngữ trong tiếng Đức là từ hoặc cụm từ đứng đầu câu và đóng vai trò là chủ thể của câu. Nó là người, động vật hoặc vật thể thực hiện hành động trong câu. Chủ ngữ thường được đặt ở vị trí đầu tiên trong câu và được phân biệt bằng cách sử dụng động từ ở dạng số ít hoặc số nhiều.

Ví dụ:

 • Der Hund bellt. (Con chó sủa.)
 • Die Katze schläft. (Con mèo ngủ.)

Trong tiếng Đức, chủ ngữ còn có thể là một đại từ hoặc một cụm danh từ. Tuy nhiên, trong trường hợp này, động từ vẫn phải được chia ở dạng số ít hoặc số nhiều tương ứng với chủ ngữ.

Ví dụ:

 • Er liest ein Buch. (Anh ấy đang đọc một quyển sách.)
 • Sie spielen Fußball. (Họ đang chơi bóng đá.)

Các trường hợp sử dụng chủ ngữ trong tiếng Đức

Chủ ngữ trong tiếng Đức có thể được sử dụng trong các trường hợp sau:

Trường hợp chủ động

Trong trường hợp chủ động, chủ ngữ là người, động vật hoặc vật thể thực hiện hành động trong câu.

Ví dụ:

 • Ich esse einen Apfel. (Tôi ăn một quả táo.)
 • Der Vogel fliegt in den Himmel. (Con chim bay lên trời.)

Trường hợp bị động

Trong trường hợp bị động, chủ ngữ là người, động vật hoặc vật thể bị hành động tác động.

Ví dụ:

 • Der Apfel wird von mir gegessen. (Quả táo được tôi ăn.)
 • Der Himmel wird von den Vögeln bewohnt. (Bầu trời được các con chim cư ngụ.)

Trường hợp ngoại lệ

Có một số trường hợp đặc biệt trong tiếng Đức mà chủ ngữ không phải là người, động vật hoặc vật thể thực hiện hành động trong câu. Thay vào đó, chủ ngữ có vai trò chỉ định hoặc giải thích cho đối tượng của động từ.

Ví dụ:

 • Es regnet. (Trời đang mưa.)
 • Es ist kalt. (Trời rất lạnh.)

Cách nhận biết và định danh chủ ngữ trong tiếng Đức

Để nhận biết và định danh chủ ngữ trong tiếng Đức, bạn có thể sử dụng các câu hỏi sau:

 • Ai? (Wer?)
 • Cái gì? (Was?)
 • Ai đang làm gì? (Wer macht was?)

Nếu câu trả lời cho câu hỏi này là một danh từ hoặc một đại từ, thì đó chính là chủ ngữ của câu.

Ví dụ:

 • Wer liest ein Buch? (Ai đang đọc một quyển sách?)
 • Ich lese ein Buch. (Tôi đang đọc một quyển sách.)

Trong trường hợp câu trả lời cho câu hỏi là một động từ, chủ ngữ sẽ là người hoặc vật thực hiện hành động đó.

Ví dụ:

 • Was macht der Hund? (Con chó đang làm gì?)
 • Der Hund bellt. (Con chó sủa.)

Tính từ và tính từ bất quy tắc làm chủ ngữ trong tiếng Đức

Tính từ và tính từ bất quy tắc cũng có thể làm chủ ngữ trong tiếng Đức. Trong trường hợp này, tính từ sẽ được chia ở dạng số ít hoặc số nhiều tương ứng với chủ ngữ.

Ví dụ:

 • Der große Baum steht im Garten. (Cây lớn đứng trong vườn.)
 • Die großen Bäume stehen im Garten. (Những cây lớn đứng trong vườn.)

Tuy nhiên, có một số tính từ bất quy tắc không tuân theo quy tắc chia ở dạng số ít hoặc số nhiều. Chúng ta sẽ cùng xem xét ví dụ sau:

 • Das rote Haus ist schön. (Ngôi nhà đỏ rất đẹp.)
 • Die roten Häuser sind schön. (Những ngôi nhà đỏ rất đẹp.)

Trong ví dụ trên, tính từ “rot” (đỏ) được chia ở dạng số ít trong câu thứ nhất và chia ở dạng số nhiều trong câu thứ hai. Điều này là do tính từ này thuộc loại tính từ bất quy tắc.

Động từ và động từ bất quy tắc làm chủ ngữ trong tiếng Đức

Động từ và động từ bất quy tắc cũng có thể làm chủ ngữ trong tiếng Đức. Trong trường hợp này, động từ sẽ được chia ở dạng số ít hoặc số nhiều tương ứng với chủ ngữ.

Ví dụ:

 • Der Mann geht ins Kino. (Người đàn ông đi xem phim.)
 • Die Männer gehen ins Kino. (Những người đàn ông đi xem phim.)

Tuy nhiên, cũng giống như tính từ, có một số động từ bất quy tắc không tuân theo quy tắc chia ở dạng số ít hoặc số nhiều. Chúng ta sẽ cùng xem xét ví dụ sau:

 • Das Kind spielt im Park. (Đứa trẻ đang chơi ở công viên.)
 • Die Kinder spielen im Park. (Những đứa trẻ đang chơi ở công viên.)

Trong ví dụ trên, động từ “spielen” (chơi) được chia ở dạng số ít trong câu thứ nhất và chia ở dạng số nhiều trong câu thứ hai. Điều này là do động từ này thuộc loại động từ bất quy tắc.

Trạng từ và trạng từ bất quy tắc làm chủ ngữ trong tiếng Đức

Trạng từ và trạng từ bất quy tắc cũng có thể làm chủ ngữ trong tiếng Đức. Tuy nhiên, chúng không thay đổi dạng khi chia ở dạng số ít hoặc số nhiều.

Ví dụ:

 • Schnell laufen ist gut für die Gesundheit. (Chạy nhanh tốt cho sức khỏe.)
 • Langsam laufen ist gut für die Gesundheit. (Chạy chậm tốt cho sức khỏe.)

Trong ví dụ trên, trạng từ “schnell” (nhanh) và “langsam” (chậm) không thay đổi dạng khi chia ở dạng số ít hoặc số nhiều.

Danh từ và danh từ bất quy tắc làm chủ ngữ trong tiếng Đức

Danh từ và danh từ bất quy tắc cũng có thể làm chủ ngữ trong tiếng Đức. Trong trường hợp này, danh từ sẽ được chia ở dạng số ít hoặc số nhiều tương ứng với chủ ngữ.

Ví dụ:

 • Der Lehrer unterrichtet die Schüler. (Giáo viên dạy học sinh.)
 • Die Lehrer unterrichten die Schüler. (Những giáo viên dạy học sinh.)

Tuy nhiên, cũng giống như tính từ và động từ, có một số danh từ bất quy tắc không tuân theo quy tắc chia ở dạng số ít hoặc số nhiều. Chúng ta sẽ cùng xem xét ví dụ sau:

 • Das Kind liest ein Buch. (Đứa trẻ đang đọc một quyển sách.)
 • Die Kinder lesen ein Buch. (Những đứa trẻ đang đọc một quyển sách.)

Trong ví dụ trên, danh từ “Kind” (đứa trẻ) được chia ở dạng số ít trong câu thứ nhất và chia ở dạng số nhiều trong câu thứ hai. Điều này là do danh từ này thuộc loại danh từ bất quy tắc.

Các cấu trúc câu có chủ ngữ trong tiếng Đức

Có nhiều cấu trúc câu khác nhau trong tiếng Đức có chứa chủ ngữ. Dưới đây là một số cấu trúc phổ biến:

Câu đơn

Câu đơn là một cấu trúc câu đơn giản chỉ có một chủ ngữ và một động từ.

Ví dụ:

 • Der Mann liest ein Buch. (Người đàn ông đang đọc một quyển sách.)

Câu phức

Câu phức bao gồm một chủ ngữ, một động từ chính và một hoặc nhiều mệnh đề phụ thuộc.

Ví dụ:

 • Ich gehe ins Kino, weil ich einen Film sehen möchte. (Tôi đi xem phim vì tôi muốn xem một bộ phim.)

Câu hỏi

Câu hỏi trong tiếng Đức thường có cấu trúc đảo ngữ, tức là chủ ngữ sẽ đứng sau động từ.

Ví dụ:

 • Liest du ein Buch? (Bạn đang đọc một quyển sách?)

Câu phủ định

Câu phủ định trong tiếng Đức được tạo thành bằng cách thêm “nicht” vào trước động từ.

Ví dụ:

 • Ich esse nicht. (Tôi không ăn.)

Thay đổi chủ ngữ khi chuyển sang câu bị động trong tiếng Đức

Trong tiếng Đức, khi chuyển câu từ chủ động sang bị động, chủ ngữ sẽ được đưa về cuối câu và thêm giới từ “von” trước chủ ngữ.

Ví dụ:

 • Der Mann liest ein Buch. (Người đàn ông đang đọc một quyển sách.)
 • Ein Buch wird von dem Mann gelesen. (Một quyển sách được người đàn ông đọc.)

Lưu ý khi sử dụng chủ ngữ trong tiếng Đức

Khi sử dụng chủ ngữ trong tiếng Đức, có một số điểm cần lưu ý sau:

 • Chủ ngữ thường được đặt ở vị trí đầu tiên trong câu.
 • Chủ ngữ phải được phân biệt bằng cách sử dụng động từ ở dạng số ít hoặc số nhiều tương ứng.
 • Trong trường hợp đặc biệt, chủ ngữ có thể là một danh từ hoặc đại từ chỉ định hoặc giải thích cho đối tượng của động từ.
 • Các tính từ, động từ, trạng từ và danh từ bất quy tắc có thể làm chủ ngữ trong tiếng Đức.
 • Khi chuyển câu từ chủ động sang bị động, chủ ngữ sẽ được đưa về cuối câu và thêm giới từ “von” trước chủ ngữ.

Kết luận

Chủ ngữ là một khái niệm quan trọng trong ngữ pháp tiếng Đức và đóng vai trò là một trong những thành phần cơ bản của câu. Chủ ngữ có thể là người, động vật hoặc vật thể thực hiện hành động trong câu. Việc hiểu rõ về chủ ngữ sẽ giúp cho việc học tiếng Đức trở nên dễ dàng hơn và giúp bạn sử dụng ngôn ngữ một cách chính xác và tự tin hơn. Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về khái niệm chủ ngữ trong tiếng Đức và cách sử dụng chủ ngữ trong các cấu trúc câu khác nhau. Chúc bạn học tốt!

Rate this post

ĐĂNG KÝ NGAY

  Bài viết liên quan

  ĐĂNG KÝ NGAY   Contact Me on Zalo