CHƯƠNG TRÌNH DU HỌC NGHỀ

Các chương trình du học nghề tại Đức, Canada, Úc... Du học nghề có hưởng lương ngay khi học

Số Nhiều Trong Tiếng Đức

Tiếng Đức là một trong những ngôn ngữ phổ biến nhất trên thế giới, được sử dụng bởi hơn 100 triệu người. Với lịch sử lâu đời và phong phú, tiếng Đức có nhiều điểm tương đồng với tiếng Anh và tiếng Việt. Tuy nhiên, khi học tiếng Đức, việc sử dụng Số Nhiều (Plural) là một trong những khía cạnh gây khó khăn cho người học. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về quy tắc và cách sử dụng Số Nhiều Trong Tiếng Đức.

Các Quy tắc về Số Nhiều Trong Tiếng Đức

Trong tiếng Đức, Số Nhiều được sử dụng để chỉ đến nhiều hơn một cái, người hoặc vật. Để tạo thành Số Nhiều, chúng ta thường thêm đuôi “-e” vào cuối danh từ. Tuy nhiên, có một số quy tắc cần lưu ý khi sử dụng Số Nhiều Trong Tiếng Đức:

1. Quy tắc chung

 • Đối với các danh từ tận cùng bằng phụ âm, chúng ta thêm đuôi “-e” vào cuối danh từ để tạo thành Số Nhiều. Ví dụ: der Tisch (cái bàn) -> die Tische (các cái bàn).
 • Đối với các danh từ tận cùng bằng nguyên âm, chúng ta thêm đuôi “-n” vào cuối danh từ để tạo thành Số Nhiều. Ví dụ: das Haus (ngôi nhà) -> die Häuser (các ngôi nhà).
 • Đối với các danh từ tận cùng bằng “s”, “ss”, “ß”, “x” hoặc “z”, chúng ta thêm đuôi “-e” vào cuối danh từ để tạo thành Số Nhiều. Ví dụ: das Glas (cái ly) -> die Gläser (các cái ly).

2. Những trường hợp đặc biệt

 • Đối với các danh từ tận cùng bằng “el” hoặc “er”, chúng ta thay thế “el” hoặc “er” bằng “n” để tạo thành Số Nhiều. Ví dụ: der Apfel (quả táo) -> die Äpfel (các quả táo), das Fenster (cửa sổ) -> die Fenster (các cửa sổ).
 • Đối với các danh từ tận cùng bằng “in”, chúng ta thay thế “in” bằng “nen” để tạo thành Số Nhiều. Ví dụ: die Straße (đường phố) -> die Straßen (các đường phố).
 • Đối với các danh từ tận cùng bằng “e”, chúng ta thêm “n” vào cuối danh từ để tạo thành Số Nhiều. Ví dụ: der Name (tên) -> die Namen (các tên).

Cách sử dụng Số Nhiều Trong Tiếng Đức

Trong tiếng Đức, Số Nhiều được sử dụng trong nhiều trường hợp khác nhau, ví dụ như:

1. Đếm số lượng

Khi muốn chỉ đến một số lượng lớn của một đối tượng nào đó, chúng ta sử dụng Số Nhiều. Ví dụ: Ich habe drei Bücher (Tôi có ba quyển sách).

2. Chỉ định nhóm người hoặc vật

Số Nhiều cũng được sử dụng để chỉ định một nhóm người hoặc vật. Ví dụ: Die Schüler (học sinh) đang học bài tập.

3. Thể hiện tính chất chung

Khi muốn nói về tính chất chung của một nhóm người hoặc vật, chúng ta cũng sử dụng Số Nhiều. Ví dụ: Die Deutschen (người Đức) rất thân thiện.

Các danh từ có thể được đếm bằng Số Nhiều Trong Tiếng Đức

Trong tiếng Đức, có nhiều danh từ có thể được đếm bằng Số Nhiều. Dưới đây là một số danh từ phổ biến và cách sử dụng Số Nhiều của chúng:

Danh từ Số ít Số nhiều
der Apfel (quả táo) der Apfel die Äpfel
das Haus (ngôi nhà) das Haus die Häuser
die Katze (con mèo) die Katze die Katzen
der Tisch (cái bàn) der Tisch die Tische
die Straße (đường phố) die Straße die Straßen

Sự khác biệt giữa Số ít và Số Nhiều Trong Tiếng Đức

Trong tiếng Đức, Số ít và Số nhiều có những sự khác biệt về cách sử dụng và ý nghĩa. Dưới đây là một số điểm khác biệt giữa hai loại số này:

1. Sự khác biệt về cách sử dụng

Số ít thường được sử dụng để chỉ đến một đối tượng duy nhất, trong khi Số nhiều được sử dụng để chỉ đến nhiều hơn một đối tượng. Ví dụ: Ich habe einen Apfel (Tôi có một quả táo) và Ich habe zwei Äpfel (Tôi có hai quả táo).

2. Sự khác biệt về ý nghĩa

Trong tiếng Đức, Số ít thường mang ý nghĩa cụ thể và rõ ràng hơn, trong khi Số nhiều thường mang ý nghĩa chung chung và không rõ ràng hơn. Ví dụ: Der Tisch (cái bàn) -> chỉ đến một cái bàn cụ thể, die Tische (các cái bàn) -> chỉ đến nhiều cái bàn chung chung.

 

Các trường hợp đặc biệt khi sử dụng Số Nhiều Trong Tiếng Đức

Ngoài các quy tắc chung và những trường hợp thông thường, còn có một số trường hợp đặc biệt khi sử dụng Số Nhiều Trong Tiếng Đức:

1. Danh từ không có Số Nhiều

Một số danh từ trong tiếng Đức không có Số Nhiều, tức là chúng chỉ được sử dụng ở dạng Số ít. Ví dụ: das Wasser (nước), das Brot (bánh mì).

2. Danh từ có cùng hình thức Số ít và Số nhiều

Một số danh từ trong tiếng Đức có cùng hình thức ở cả Số ít và Số nhiều, nhưng có ý nghĩa khác nhau. Ví dụ: der See (hồ) -> die Seen (những hồ lớn), die See (biển) -> die Seen (những biển lớn).

3. Danh từ không đổi khi chuyển sang Số Nhiều

Có một số danh từ trong tiếng Đức không thay đổi khi chuyển sang Số Nhiều. Ví dụ: der Fisch (con cá) -> die Fische (các con cá).

Các tính từ và động từ liên quan đến Số Nhiều Trong Tiếng Đức

Trong tiếng Đức, các tính từ và động từ cũng phải thay đổi theo Số Nhiều của danh từ mà chúng bổ nghĩa. Dưới đây là một số ví dụ về cách thay đổi các tính từ và động từ khi sử dụng Số Nhiều:

1. Thay đổi tính từ

Để thay đổi tính từ theo Số Nhiều, chúng ta thêm “en” vào cuối tính từ. Ví dụ: groß (lớn) -> große (lớn) -> großen (lớn) (Số ít) -> großen (lớn) (Số nhiều).

2. Thay đổi động từ

Để thay đổi động từ theo Số Nhiều, chúng ta thêm “en” vào cuối động từ. Ví dụ: gehen (đi) -> gehe (đi) (Số ít) -> gehen (đi) (Số nhiều).

Cách đọc và phát âm Số Nhiều Trong Tiếng Đức

Trong tiếng Đức, cách đọc và phát âm Số Nhiều không có gì khác biệt so với cách đọc và phát âm Số ít. Chúng ta chỉ cần nhớ quy tắc cách đọc và phát âm của từng âm tiết trong danh từ và áp dụng cho cả Số ít và Số nhiều.

Các cụm từ thường sử dụng với Số Nhiều Trong Tiếng Đức

Trong tiếng Đức, có nhiều cụm từ thường được sử dụng với Số Nhiều. Dưới đây là một số cụm từ phổ biến và cách sử dụng Số Nhiều của chúng:

Cụm từ Ý nghĩa
viele Menschen (nhiều người) Chỉ đến một số lượng lớn của người
in vielen Ländern (ở nhiều quốc gia) Chỉ đến nhiều quốc gia khác nhau
viele Bücher (nhiều sách) Chỉ đến nhiều quyển sách
mit vielen Freunden (với nhiều bạn bè) Chỉ đến nhiều bạn bè

Luyện tập và kiểm tra hiểu biết về Số Nhiều Trong Tiếng Đức

Để hiểu rõ hơn về cách sử dụng Số Nhiều Trong Tiếng Đức, bạn có thể thực hành và làm các bài tập sau:

 1. Hãy viết lại các câu sau ở dạng Số Nhiều:
 2. Ich habe ein Haus (Tôi có một ngôi nhà).
 3. Der Hund ist groß (Con chó to).
 4. Das Kind spielt im Garten (Đứa trẻ đang chơi trong vườn).
 1. Hãy chọn danh từ đúng để hoàn thành câu sau:
 2. _ sind sehr freundlich. (Người Đức)
 1. Hãy chọn tính từ đúng để hoàn thành câu sau:
 2. Ich esse _ Äpfel. (hai quả táo)
 1. Hãy chọn động từ đúng để hoàn thành câu sau:
 2. Wir _ jeden Tag ins Kino. (đi)
 1. Hãy viết lại các câu sau ở dạng Số ít:
 2. Die Tische sind groß (Các cái bàn to).
 3. Ich habe viele Freunde (Tôi có nhiều bạn bè).
 4. Die Katzen spielen im Garten (Những con mèo đang chơi trong vườn).

Tổng kết và những lưu ý khi sử dụng Số Nhiều Trong Tiếng Đức

Trên đây là những thông tin cơ bản về Số Nhiều Trong Tiếng Đức. Để sử dụng Số Nhiều một cách chính xác, bạn cần lưu ý các quy tắc chung và những trường hợp đặc biệt khi sử dụng Số Nhiều. Hãy thực hành và luyện tập thường xuyên để nâng cao kỹ năng sử dụng Số Nhiều Trong Tiếng Đức của mình.

Kết luận

Số Nhiều là một khía cạnh quan trọng trong tiếng Đức và cũng là một trong những điểm gây khó khăn cho người học. Tuy nhiên, với việc hiểu rõ các quy tắc và cách sử dụng Số Nhiều, bạn có thể dễ dàng áp dụng vào việc học và sử dụng tiếng Đức một cách chính xác và tự tin. Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về Số Nhiều Trong Tiếng Đức. Chúc bạn học tốt!

Rate this post

ĐĂNG KÝ NGAY

  Bài viết liên quan

  ĐĂNG KÝ NGAY   Contact Me on Zalo