CHƯƠNG TRÌNH DU HỌC NGHỀ

Các chương trình du học nghề tại Đức, Canada, Úc... Du học nghề có hưởng lương ngay khi học

Mạo Từ Không Xác Định Trong Tiếng Đức

Mạo từ không xác định là một khái niệm quan trọng trong ngữ pháp tiếng Đức. Nó được sử dụng để chỉ ra một danh từ chưa được xác định hoặc không rõ ràng trong câu. Việc sử dụng đúng mạo từ không xác định sẽ giúp cho câu trở nên rõ ràng và chính xác hơn. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về khái niệm này cũng như cách sử dụng mạo từ không xác định trong tiếng Đức.

Khái niệm về mạo từ không xác định trong tiếng Đức

Mạo từ không xác định trong tiếng Đức được gọi là “unbestimmter Artikel” trong tiếng Đức. Có hai loại mạo từ không xác định trong tiếng Đức là “ein” và “eine”. Chúng được sử dụng để chỉ ra một danh từ chưa được xác định hoặc không rõ ràng trong câu. Ví dụ: “Ich habe ein Buch.” (Tôi có một cuốn sách.) Ở đây, danh từ “Buch” (sách) chưa được xác định, chúng ta không biết cuốn sách đó là cuốn sách gì. Do đó, chúng ta sử dụng mạo từ không xác định “ein” để chỉ ra điều này.

Mạo từ không xác định cũng có thể được sử dụng với các tính từ để tạo thành một cụm danh từ. Ví dụ: “Ich habe ein interessantes Buch.” (Tôi có một cuốn sách thú vị.) Ở đây, tính từ “interessant” (thú vị) được đặt trước danh từ “Buch” (sách) và cả hai cùng được bao bọc bởi mạo từ không xác định “ein”. Điều này giúp cho câu trở nên rõ ràng hơn và người đọc hoặc người nghe có thể hiểu được ý của câu một cách chính xác.

Cách sử dụng mạo từ không xác định trong tiếng Đức

Để sử dụng mạo từ không xác định trong tiếng Đức, chúng ta cần lưu ý một số quy tắc sau:

Quy tắc chung

 • Mạo từ không xác định được đặt trước danh từ trong câu.
 • Nếu danh từ là số ít, chúng ta sử dụng “ein” (cho danh từ nam) hoặc “eine” (cho danh từ nữ).
 • Nếu danh từ là số nhiều, chúng ta sử dụng “keine” (cho cả danh từ nam và nữ).
 • Mạo từ không xác định không được sử dụng với các danh từ trừu tượng như “Liebe” (tình yêu), “Glück” (hạnh phúc) hoặc “Freundschaft” (tình bạn).

Quy tắc về giới tính

 • Nếu danh từ là số ít và có giới tính, chúng ta sử dụng “ein” (cho danh từ nam) hoặc “eine” (cho danh từ nữ).
 • Nếu danh từ là số nhiều và có giới tính, chúng ta sử dụng “keine” (cho cả danh từ nam và nữ).
 • Nếu danh từ là số ít và không có giới tính, chúng ta sử dụng “ein” cho cả danh từ nam và nữ.
 • Nếu danh từ là số nhiều và không có giới tính, chúng ta sử dụng “keine” cho cả danh từ nam và nữ.

Ví dụ:

 • Ein Mann (một người đàn ông)
 • Eine Frau (một người phụ nữ)
 • Keine Kinder (không có trẻ em)
 • Ein Kind (một đứa trẻ)
 • Keine Tiere (không có động vật)

Sự khác biệt giữa mạo từ không xác định và mạo từ xác định trong tiếng Đức

Mạo từ không xác định và mạo từ xác định là hai khái niệm quan trọng trong ngữ pháp tiếng Đức. Chúng có nhiều điểm tương đồng nhưng cũng có những điểm khác biệt quan trọng.

Mạo từ không xác định

 • Sử dụng để chỉ ra một danh từ chưa được xác định hoặc không rõ ràng trong câu.
 • Có hai loại mạo từ không xác định là “ein” và “eine”.
 • Thường được sử dụng với các danh từ số ít.
 • Không được sử dụng với các danh từ trừu tượng.

Mạo từ xác định

 • Sử dụng để chỉ ra một danh từ đã được xác định hoặc rõ ràng trong câu.
 • Có ba loại mạo từ xác định là “der” (cho danh từ nam), “die” (cho danh từ nữ) và “das” (cho danh từ không có giới tính).
 • Thường được sử dụng với các danh từ số ít và số nhiều.
 • Có thể được sử dụng với các danh từ trừu tượng.

Ví dụ:

 • Ein Mann (một người đàn ông) – mạo từ không xác định
 • Der Mann (người đàn ông đó) – mạo từ xác định
 • Eine Frau (một người phụ nữ) – mạo từ không xác định
 • Die Frau (người phụ nữ đó) – mạo từ xác định

Các trường hợp sử dụng mạo từ không xác định trong tiếng Đức

Mạo từ không xác định được sử dụng trong nhiều trường hợp khác nhau trong tiếng Đức. Dưới đây là một số trường hợp thường gặp:

Sử dụng với danh từ số ít

Mạo từ không xác định thường được sử dụng với các danh từ số ít để chỉ ra một danh từ chưa được xác định hoặc không rõ ràng trong câu. Ví dụ: “Ich habe ein Auto.” (Tôi có một chiếc xe.) Ở đây, danh từ “Auto” (xe) chưa được xác định, chúng ta không biết chiếc xe đó là chiếc xe gì. Do đó, chúng ta sử dụng mạo từ không xác định “ein” để chỉ ra điều này.

Sử dụng với tính từ

Mạo từ không xác định cũng có thể được sử dụng với các tính từ để tạo thành một cụm danh từ. Ví dụ: “Ich habe ein großes Haus.” (Tôi có một ngôi nhà lớn.) Ở đây, tính từ “groß” (lớn) được đặt trước danh từ “Haus” (nhà) và cả hai cùng được bao bọc bởi mạo từ không xác định “ein”. Điều này giúp cho câu trở nên rõ ràng hơn và người đọc hoặc người nghe có thể hiểu được ý của câu một cách chính xác.

Sử dụng với danh từ số nhiều

Mạo từ không xác định cũng có thể được sử dụng với các danh từ số nhiều. Trong trường hợp này, chúng ta sử dụng “keine” thay vì “ein” hoặc “eine”. Ví dụ: “Ich habe keine Bücher.” (Tôi không có sách.) Ở đây, danh từ “Bücher” (sách) là số nhiều nên chúng ta sử dụng mạo từ không xác định “keine” để chỉ ra điều này.

Mạo từ không xác định trong câu phủ định trong tiếng Đức

Khi sử dụng mạo từ không xác định trong câu phủ định trong tiếng Đức, chúng ta sẽ sử dụng “kein” thay vì “ein” hoặc “eine”. Ví dụ: “Ich habe kein Geld.” (Tôi không có tiền.) Ở đây, chúng ta sử dụng “kein” để chỉ ra rằng không có tiền nào trong tình huống này.

Mạo từ không xác định trong câu nghi vấn trong tiếng Đức

Khi sử dụng mạo từ không xác định trong câu nghi vấn trong tiếng Đức, chúng ta sẽ sử dụng “ein” hoặc “eine” ở đầu câu. Ví dụ: “Hast du ein Auto?” (Bạn có một chiếc xe không?) Ở đây, chúng ta sử dụng mạo từ không xác định “ein” để hỏi xem người đối diện có một chiếc xe hay không.

Mạo từ không xác định trong câu so sánh trong tiếng Đức

Trong trường hợp so sánh hai đối tượng với nhau trong tiếng Đức, chúng ta cũng có thể sử dụng mạo từ không xác định để chỉ ra sự khác biệt giữa hai đối tượng đó. Ví dụ: “Ich habe einen Hund und eine Katze.” (Tôi có một con chó và một con mèo.) Ở đây, chúng ta sử dụng mạo từ không xác định “einen” và “eine” để chỉ ra sự khác biệt giữa con chó và con mèo.

Mạo từ không xác định trong câu bị động trong tiếng Đức

Khi sử dụng mạo từ không xác định trong câu bị động trong tiếng Đức, chúng ta cũng sẽ sử dụng “ein” hoặc “eine” ở đầu câu. Ví dụ: “Das Buch wird von einem Autor geschrieben.” (Cuốn sách được viết bởi một tác giả.) Ở đây, chúng ta sử dụng mạo từ không xác định “einem” để chỉ ra rằng tác giả là ai đó chưa được xác định.

Các lỗi thường gặp khi sử dụng mạo từ không xác định trong tiếng Đức

Khi sử dụng mạo từ không xác định trong tiếng Đức, chúng ta cần lưu ý một số lỗi thường gặp sau:

 • Sử dụng sai loại mạo từ không xác định. Ví dụ: sử dụng “ein” thay vì “eine” hoặc ngược lại.
 • Sử dụng mạo từ không xác định với các danh từ trừu tượng như “Liebe” (tình yêu), “Glück” (hạnh phúc) hoặc “Freundschaft” (tình bạn).
 • Không sử dụng mạo từ không xác định khi cần thiết. Ví dụ: “Ich habe Buch.” (Tôi có sách.) Thay vì “Ich habe ein Buch.” (Tôi có một cuốn sách.)
 • Sử dụng sai giới tính của danh từ khi sử dụng mạo từ không xác định. Ví dụ: “Ich habe eine Mann.” (Tôi có một người đàn ông.) Thay vì “Ich habe einen Mann.” (Tôi có một người đàn ông.)

Lời khuyên khi sử dụng mạo từ không xác định trong tiếng Đức

Để sử dụng mạo từ không xác định đúng cách trong tiếng Đức, chúng ta cần lưu ý một số điểm sau:

 • Nên học thuộc các quy tắc về sử dụng mạo từ không xác định.
 • Luôn kiểm tra lại giới tính của danh từ trước khi sử dụng mạo từ không xác định.
 • Nếu không chắc chắn về giới tính của danh từ, nên sử dụng “ein” cho cả danh từ nam và nữ.
 • Tránh sử dụng mạo từ không xác định với các danh từ trừu tượng.

Kết luận

Mạo từ không xác định là một khái niệm quan trọng trong ngữ pháp tiếng Đức. Chúng được sử dụng để chỉ ra một danh từ chưa được xác định hoặc không rõ ràng trong câu. Để sử dụng đúng mạo từ không xác định, chúng ta cần lưu ý các quy tắc về giới tính và sử dụng đúng loại mạo từ phù hợp với danh từ. Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về khái niệm và cách sử dụng mạo từ không xác định trong tiếng Đức.

Rate this post

ĐĂNG KÝ NGAY

  Bài viết liên quan

  ĐĂNG KÝ NGAY   Contact Me on Zalo