CHƯƠNG TRÌNH DU HỌC NGHỀ

Các chương trình du học nghề tại Đức, Canada, Úc... Du học nghề có hưởng lương ngay khi học

Luật Cư Trú Mới Nhất Của Đức

Luật cư trú là một trong những vấn đề quan trọng và được quan tâm hàng đầu của người nước ngoài khi muốn định cư tại một quốc gia. Vào tháng 3 năm 2020, Đức đã ban hành Luật Cư Trú Mới (Neues Aufenthaltsgesetz) để thay thế cho Luật Cư Trú cũ (Aufenthaltsgesetz). Luật này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 và có những thay đổi quan trọng so với luật cũ. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về Luật Cư Trú Mới của Đức và những điều cần biết khi xin cư trú tại đây.

Tổng quan về Luật Cư Trú Mới của Đức

Luật Cư Trú Mới của Đức bao gồm 10 phần và 404 điều khoản, bao gồm cả các quy định về cư trú, di trú và nhập cư. Điểm khác biệt chính giữa Luật Cư Trú Mới và Luật Cư Trú cũ là việc tách riêng các quy định về cư trú và di trú thành hai phần riêng biệt. Điều này giúp cho việc xử lý hồ sơ và thủ tục trở nên dễ dàng hơn cho cả người nước ngoài và các cơ quan chức năng của Đức.

Luật Cư Trú Mới cũng có những điểm mới so với luật cũ, bao gồm việc mở rộng phạm vi áp dụng đối với các quốc gia thành viên Liên minh Châu Âu (EU) và Hiệp hội Thương mại tự do Châu Âu (EFTA), đặc biệt là các quy định về cư trú lâu dài. Ngoài ra, luật này cũng có những điều khoản mới về việc cấp giấy phép cư trú cho người nước ngoài và quyền lợi của họ khi sống tại Đức.

Các điều khoản chính trong Luật Cư Trú Mới của Đức

Phần 1: Quy định chung

Phần này bao gồm các quy định chung về định nghĩa, phạm vi áp dụng và nguyên tắc chung của Luật Cư Trú Mới. Điều quan trọng cần lưu ý là luật này chỉ áp dụng cho người nước ngoài muốn cư trú tại Đức, không bao gồm các trường hợp nhập cư tạm thời hoặc du lịch.

Phần 2: Các loại giấy phép cư trú

Phần này quy định về các loại giấy phép cư trú được cấp cho người nước ngoài tại Đức. Các loại giấy phép bao gồm:

 • Giấy phép cư trú tạm thời (Aufenthaltserlaubnis): dành cho những người muốn cư trú tại Đức trong một thời gian nhất định, ví dụ như để học tập, làm việc hoặc thăm thân.
 • Giấy phép cư trú lâu dài (Niederlassungserlaubnis): dành cho những người muốn định cư lâu dài tại Đức.
 • Giấy phép cư trú châu Âu (Europäische Aufenthaltserlaubnis): dành cho những người nước ngoài đã sống tại Đức trong ít nhất 5 năm và có quyền tự do di chuyển trong Liên minh Châu Âu.
 • Giấy phép cư trú vĩnh viễn (Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EU): dành cho những người nước ngoài đã sống tại Đức trong ít nhất 5 năm và có quyền tự do di chuyển trong Liên minh Châu Âu, nhưng không phải là công dân của một quốc gia thành viên EU.
 • Giấy phép cư trú cho người tị nạn (Aufenthaltsgestattung): dành cho những người đang xin tị nạn tại Đức.
 • Giấy phép cư trú cho người nhập cư bất hợp pháp (Duldung): dành cho những người đã nhập cư vào Đức mà không có giấy phép hoặc giấy tờ hợp lệ.

Phần 3: Thời hạn cư trú

Phần này quy định về thời hạn cư trú cho từng loại giấy phép. Theo Luật Cư Trú Mới, thời hạn cư trú tạm thời sẽ được kéo dài từ 1 năm lên đến 4 năm, tùy thuộc vào mục đích cư trú của người nước ngoài. Trong khi đó, thời hạn cư trú lâu dài sẽ được kéo dài từ 2 năm lên đến 5 năm, tùy thuộc vào tình trạng kinh tế và tài chính của người nước ngoài.

Điểm mới trong Luật Cư Trú Mới là việc cấp giấy phép cư trú châu Âu và giấy phép cư trú vĩnh viễn. Điều này cho phép người nước ngoài có thể định cư lâu dài tại Đức mà không cần phải gia hạn giấy phép cư trú hàng năm.

Quy định về thời hạn cư trú trong Luật Cư Trú Mới của Đức

Điều 4: Thời hạn cư trú tạm thời

 • Thời hạn cư trú tạm thời được cấp cho những người muốn học tập, làm việc hoặc thăm thân tại Đức.
 • Thời hạn cư trú tạm thời có thể kéo dài từ 1 năm lên đến 4 năm, tùy thuộc vào mục đích cư trú của người nước ngoài.
 • Nếu người nước ngoài muốn tiếp tục cư trú tại Đức sau khi hết thời hạn, họ phải xin gia hạn giấy phép cư trú trước khi hết hạn hiện tại.

Điều 5: Thời hạn cư trú lâu dài

 • Thời hạn cư trú lâu dài được cấp cho những người muốn định cư lâu dài tại Đức.
 • Thời hạn cư trú lâu dài có thể kéo dài từ 2 năm lên đến 5 năm, tùy thuộc vào tình trạng kinh tế và tài chính của người nước ngoài.
 • Nếu người nước ngoài đã sống tại Đức trong ít nhất 8 năm và có quốc tịch Đức hoặc một quốc gia thành viên EU, họ có thể được cấp giấy phép cư trú vĩnh viễn.

Thủ tục và yêu cầu để được cư trú tại Đức theo Luật Cư Trú Mới

Để được cấp giấy phép cư trú tại Đức theo Luật Cư Trú Mới, người nước ngoài cần phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 1. Có mục đích cư trú hợp pháp tại Đức: Người nước ngoài phải có mục đích cụ thể và hợp pháp để cư trú tại Đức, ví dụ như học tập, làm việc hoặc thăm thân.
 2. Có khả năng tài chính: Người nước ngoài phải có đủ khả năng tài chính để tự nuôi sống bản thân và gia đình tại Đức.
 3. Có bảo hiểm y tế: Người nước ngoài phải có bảo hiểm y tế hoặc cam kết sẽ mua bảo hiểm trong thời gian cư trú tại Đức.
 4. Không có lý do để từ chối cấp giấy phép: Người nước ngoài không được có lý do để bị từ chối cấp giấy phép cư trú, ví dụ như vi phạm pháp luật hay đe dọa an ninh quốc gia của Đức.

Sau khi đáp ứng đủ các yêu cầu trên, người nước ngoài có thể nộp hồ sơ xin cấp giấy phép cư trú tại Cục Di trú và Nhập cư (Ausländerbehörde) tại thành phố hoặc bang mà họ muốn định cư. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ như hộ chiếu, giấy tờ chứng minh mục đích cư trú, bằng cấp hoặc hợp đồng lao động (nếu có), bằng chứng về khả năng tài chính và bảo hiểm y tế.

Luật Cư Trú Mới và quyền lợi của người nước ngoài tại Đức

Luật Cư Trú Mới của Đức đã đưa ra những quy định mới về quyền lợi của người nước ngoài khi sống tại Đức. Các quyền lợi này bao gồm:

 1. Quyền tự do di chuyển: Người nước ngoài có giấy phép cư trú châu Âu hoặc giấy phép cư trú vĩnh viễn có quyền tự do di chuyển trong Liên minh Châu Âu.
 2. Quyền lao động: Người nước ngoài có giấy phép cư trú lâu dài có quyền làm việc tại Đức mà không cần phải xin giấy phép làm việc riêng.
 3. Quyền hưởng các khoản trợ cấp: Người nước ngoài có giấy phép cư trú lâu dài có quyền hưởng các khoản trợ cấp như trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp nuôi con và trợ cấp cho người già.
 4. Quyền học tập: Người nước ngoài có giấy phép cư trú lâu dài có quyền học tập tại Đức và được hưởng các chính sách ưu đãi về học phí.

Các trường hợp bị từ chối cư trú theo Luật Cư Trú Mới của Đức

Mặc dù Luật Cư Trú Mới có những điểm mới và quyền lợi cho người nước ngoài, tuy nhiên vẫn có những trường hợp bị từ chối cấp giấy phép cư trú. Các trường hợp này bao gồm:

 1. Không đáp ứng đủ các yêu cầu: Nếu người nước ngoài không đáp ứng đủ các yêu cầu để được cấp giấy phép cư trú theo Luật Cư Trú Mới, họ sẽ bị từ chối.
 2. Vi phạm luật pháp: Nếu người nước ngoài có tiền án hoặc vi phạm luật pháp tại Đức, họ sẽ bị từ chối cấp giấy phép cư trú.
 3. Đe dọa an ninh quốc gia: Nếu người nước ngoài có lý do để bị nghi ngờ đe dọa an ninh quốc gia của Đức, họ sẽ bị từ chối cấp giấy phép cư trú.

Hậu quả pháp lý khi vi phạm Luật Cư Trú Mới của Đức

Việc vi phạm Luật Cư Trú Mới của Đức có thể dẫn đến những hậu quả pháp lý nghiêm trọng. Các hậu quả này bao gồm:

 1. Bị trục xuất: Nếu người nước ngoài vi phạm luật cư trú tại Đức, họ có thể bị trục xuất và không được phép nhập cảnh lại trong một thời gian nhất định.
 2. Bị phạt tiền: Việc vi phạm Luật Cư Trú Mới của Đức có thể dẫn đến việc bị phạt tiền hoặc phải chịu các khoản phí liên quan đến việc trục xuất.
 3. Ảnh hưởng đến việc xin cư trú trong tương lai: Nếu người nước ngoài vi phạm luật cư trú tại Đức, điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng xin cấp giấy phép cư trú trong tương lai.

Sự khác biệt giữa Luật Cư Trú Mới và Luật Cư Trú cũ của Đức

Luật Cư Trú Mới của Đức đã thay thế Luật Cư Trú cũ từ ngày 1 tháng 8 năm 2015. Một số sự khác biệt giữa hai luật này bao gồm:

 1. Thời hạn cư trú: Luật Cư Trú Mới đã điều chỉnh lại thời hạn cư trú tạm thời và lâu dài cho người nước ngoài.
 2. Quyền lợi của người nước ngoài: Luật Cư Trú Mới đã đưa ra những quyền lợi mới cho người nước ngoài khi sống tại Đức, ví dụ như quyền tự do di chuyển và quyền học tập.
 3. Thủ tục đơn giản hơn: Luật Cư Trú Mới đã đơn giản hóa thủ tục xin cấp giấy phép cư trú cho người nước ngoài.

Những thay đổi quan trọng trong Luật Cư Trú Mới của Đức

Luật Cư Trú Mới của Đức đã có những thay đổi quan trọng so với Luật Cư Trú cũ, bao gồm:

 1. Thời hạn cư trú tạm thời được kéo dài: Thời hạn cư trú tạm thời được kéo dài lên đến 4 năm, cho phép người nước ngoài có thêm thời gian để hoàn thành mục đích cư trú của mình.
 2. Quyền tự do di chuyển: Người nước ngoài có giấy phép cư trú châu Âu hoặc giấy phép cư trú vĩnh viễn có quyền tự do di chuyển trong Liên minh Châu Âu.
 3. Thủ tục đơn giản hơn: Luật Cư Trú Mới đã đơn giản hóa thủ tục xin cấp giấy phép cư trú cho người nước ngoài.

Lời khuyên cho người nước ngoài khi xin cư trú tại Đức theo Luật Cư Trú Mới

Để đạt được mục đích cư trú tại Đức theo Luật Cư Trú Mới, người nước ngoài nên tuân thủ các lời khuyên sau:

 1. Nộp đầy đủ và chính xác các giấy tờ: Người nước ngoài nên nộp đầy đủ và chính xác các giấy tờ cần thiết để đảm bảo hồ sơ xin cấp giấy phép cư trú được xử lý nhanh chóng.
 2. Đáp ứng đủ các yêu cầu: Người nước ngoài nên đáp ứng đủ các yêu cầu để được cấp giấy phép cư trú theo Luật Cư Trú Mới.
 3. Giữ gìn hình ảnh và hành vi: Người nước ngoài nên giữ gìn hình ảnh và hành vi để không bị từ chối cấp giấy phép cư trú.
 4. Tìm hiểu kỹ về Luật Cư Trú Mới: Người nước ngoài nên tìm hiểu kỹ về Luật Cư Trú Mới để có thể tuân thủ đúng các quy định và quyền lợi của mình.

Kết luận

Luật Cư Trú Mới của Đức đã đưa ra những quy định mới và quyền lợi cho người nước ngoài khi sống tại Đức. Tuy nhiên, để được cấp giấy phép cư trú theo Luật Cư Trú Mới, người nước ngoài cần phải đáp ứng đủ các yêu cầu và tuân thủ các quy định trong luật này. Việc vi phạm Luật Cư Trú Mới có thể dẫn đến những hậu quả pháp lý nghiêm trọng, do đó người nước ngoài nên tìm hiểu kỹ về luật này trước khi xin cư trú tại Đức.

Rate this post

ĐĂNG KÝ NGAY

  Bài viết liên quan

  ĐĂNG KÝ NGAY   Contact Me on Zalo