CHƯƠNG TRÌNH DU HỌC NGHỀ

Các chương trình du học nghề tại Đức, Canada, Úc... Du học nghề có hưởng lương ngay khi học

Câu Gián Tiếp Trong Tiếng Đức

Câu gián tiếp là một phần quan trọng trong ngữ pháp của tiếng Đức, đặc biệt là khi bạn muốn diễn tả ý nghĩa của một câu hoặc một lời nói mà không cần phải trích dẫn chính xác như văn bản gốc. Việc sử dụng Câu Gián Tiếp Trong Tiếng Đức có thể mang lại sự linh hoạt và tự nhiên cho văn phong của bạn. Tuy nhiên, nếu không được sử dụng đúng cách, câu gián tiếp có thể gây ra những hiểu lầm và sai sót trong việc truyền đạt ý nghĩa. Vì vậy, hãy cùng tìm hiểu về Câu Gián Tiếp Trong Tiếng Đức để có thể sử dụng một cách chính xác và hiệu quả.

Câu gián tiếp là gì?

Câu gián tiếp (indirekte Rede) là cách diễn đạt ý nghĩa của một câu hoặc một lời nói mà không cần phải trích dẫn chính xác như văn bản gốc. Thay vì trích dẫn chính xác từng từ hoặc cụm từ, câu gián tiếp sử dụng các động từ tường thuật (berichten, sagen, fragen, …) để diễn tả ý nghĩa của văn bản gốc. Việc này giúp cho văn phong tự nhiên hơn và có thể linh hoạt hơn trong việc diễn đạt ý nghĩa.

Câu gián tiếp thường được sử dụng trong các cuộc trò chuyện, báo cáo hoặc khi kể lại một câu chuyện. Nó cũng có thể được sử dụng trong văn bản văn học hoặc bài báo để diễn tả ý nghĩa của một người khác.

Cách sử dụng Câu Gián Tiếp Trong Tiếng Đức

Để sử dụng Câu Gián Tiếp Trong Tiếng Đức, bạn cần lưu ý các điều sau:

 • Thay đổi thì của động từ: Trong câu gián tiếp, thì của động từ sẽ thay đổi theo thì của câu gốc. Ví dụ: “Ich gehe ins Kino.” (Tôi đi xem phim.) sẽ trở thành “Er sagte, dass er ins Kino geht.” (Anh ấy nói rằng anh ấy sẽ đi xem phim.)
 • Thay đổi chủ ngữ và tân ngữ: Trong câu gián tiếp, chủ ngữ và tân ngữ của câu gốc sẽ thay đổi theo người hoặc số của người nói. Ví dụ: “Ich habe gestern eine Pizza gegessen.” (Tôi đã ăn một cái bánh pizza hôm qua.) sẽ trở thành “Er sagte, dass er gestern eine Pizza gegessen hat.” (Anh ấy nói rằng anh ấy đã ăn một cái bánh pizza hôm qua.)
 • Sử dụng liên từ “dass”: Liên từ “dass” được sử dụng để kết nối giữa câu chính và câu phụ trong câu gián tiếp. Nó có thể được dịch là “rằng” hoặc “là”. Ví dụ: “Ich denke, dass es regnen wird.” (Tôi nghĩ rằng sẽ mưa.)

Các loại Câu Gián Tiếp Trong Tiếng Đức

Câu Gián Tiếp Trong Tiếng Đức có thể được chia thành hai loại chính: câu gián tiếp trực tiếp và câu gián tiếp gián tiếp.

 • Câu gián tiếp trực tiếp (direkte Rede): Là cách diễn đạt ý nghĩa của một câu hoặc một lời nói mà không cần phải thay đổi thì, chủ ngữ và tân ngữ. Ví dụ: “Ich bin müde.” (Tôi mệt.) sẽ trở thành “Er sagte, ‘Ich bin müde.'” (Anh ấy nói, “Tôi mệt.”)
 • Câu gián tiếp gián tiếp (indirekte Rede): Là cách diễn đạt ý nghĩa của một câu hoặc một lời nói mà cần phải thay đổi thì, chủ ngữ và tân ngữ. Ví dụ: “Ich habe gestern eine Pizza gegessen.” (Tôi đã ăn một cái bánh pizza hôm qua.) sẽ trở thành “Er sagte, dass er gestern eine Pizza gegessen hat.” (Anh ấy nói rằng anh ấy đã ăn một cái bánh pizza hôm qua.)

Cấu trúc Câu Gián Tiếp Trong Tiếng Đức

Cấu trúc Câu Gián Tiếp Trong Tiếng Đức có thể được tóm tắt như sau:

[Động từ tường thuật] + [dass] + [chủ ngữ] + [động từ] + [tân ngữ]

Ví dụ: “Er sagte, dass er gestern eine Pizza gegessen hat.” (Anh ấy nói rằng anh ấy đã ăn một cái bánh pizza hôm qua.)

Trong đó:

 • Động từ tường thuật: Là các động từ như “sagen” (nói), “fragen” (hỏi), “berichten” (báo cáo), … được sử dụng để diễn đạt ý nghĩa của câu gốc.
 • Dass: Là liên từ kết nối giữa câu chính và câu phụ trong câu gián tiếp.
 • Chủ ngữ: Là người hoặc vật thực hiện động từ trong câu gốc.
 • Động từ: Là động từ trong câu gốc, thay đổi theo thì của câu gián tiếp.
 • Tân ngữ: Là người hoặc vật bị động từ trong câu gốc.

Cách chuyển đổi câu trực tiếp sang Câu Gián Tiếp Trong Tiếng Đức

Để chuyển đổi câu trực tiếp sang Câu Gián Tiếp Trong Tiếng Đức, bạn cần lưu ý các bước sau:

 1. Thay đổi thì của động từ: Thì của động từ trong câu gián tiếp sẽ thay đổi theo thì của câu gốc.
 1. Thay đổi chủ ngữ và tân ngữ: Chủ ngữ và tân ngữ của câu gián tiếp sẽ thay đổi theo người hoặc số của người nói.
 1. Sử dụng liên từ “dass”: Thêm liên từ “dass” vào trước câu phụ trong câu gián tiếp.
 1. Đưa động từ tường thuật về thì quá khứ: Động từ tường thuật sẽ được đưa về thì quá khứ trong câu gián tiếp.
 1. Đưa các giới từ và trạng từ về cuối câu: Các giới từ và trạng từ trong câu gốc sẽ được đưa về cuối câu trong câu gián tiếp.

Ví dụ:

Câu trực tiếp: “Ich esse gerade eine Pizza.” (Tôi đang ăn một cái bánh pizza.)

Câu gián tiếp: “Er sagte, dass er gerade eine Pizza isst.” (Anh ấy nói rằng anh ấy đang ăn một cái bánh pizza.)

Lưu ý khi sử dụng Câu Gián Tiếp Trong Tiếng Đức

Khi sử dụng Câu Gián Tiếp Trong Tiếng Đức, bạn cần lưu ý các điều sau để tránh những sai sót và hiểu lầm:

 • Thay đổi thì của động từ: Thì của động từ trong câu gián tiếp sẽ thay đổi theo thì của câu gốc. Vì vậy, bạn cần phải biết rõ thì của câu gốc để có thể sử dụng đúng thì trong câu gián tiếp.
 • Thay đổi chủ ngữ và tân ngữ: Chủ ngữ và tân ngữ của câu gián tiếp sẽ thay đổi theo người hoặc số của người nói. Vì vậy, bạn cần phải xác định rõ chủ ngữ và tân ngữ trong câu gốc để có thể sử dụng đúng trong câu gián tiếp.
 • Sử dụng liên từ “dass”: Liên từ “dass” là một phần quan trọng trong câu gián tiếp. Nếu thiếu liên từ này, câu gián tiếp sẽ không có ý nghĩa hoặc có thể gây ra hiểu lầm.
 • Đưa động từ tường thuật về thì quá khứ: Động từ tường thuật sẽ được đưa về thì quá khứ trong câu gián tiếp. Nếu không chuyển đổi đúng thì, câu gián tiếp có thể mang lại ý nghĩa sai lệch.
 • Đưa các giới từ và trạng từ về cuối câu: Các giới từ và trạng từ trong câu gốc sẽ được đưa về cuối câu trong câu gián tiếp. Nếu không đưa đúng vị trí, câu gián tiếp có thể mang lại ý nghĩa khác hoặc không rõ ràng.

Câu gián tiếp và câu trực tiếp khác nhau như thế nào?

Câu gián tiếp và câu trực tiếp là hai cách diễn đạt ý nghĩa của một câu hoặc một lời nói. Tuy nhiên, chúng có những điểm khác biệt sau:

 • Thì của động từ: Trong câu gián tiếp, thì của động từ sẽ thay đổi theo thì của câu gốc. Trong khi đó, trong câu trực tiếp, thì của động từ sẽ không thay đổi.
 • Chủ ngữ và tân ngữ: Trong câu gián tiếp, chủ ngữ và tân ngữ sẽ thay đổi theo người hoặc số của người nói. Trong khi đó, trong câu trực tiếp, chủ ngữ và tân ngữ sẽ không thay đổi.
 • Sử dụng liên từ “dass”: Liên từ “dass” được sử dụng trong câu gián tiếp để kết nối giữa câu chính và câu phụ. Trong khi đó, trong câu trực tiếp, không có liên từ này.

Ví dụ:

Câu trực tiếp: “Ich esse gerade eine Pizza.” (Tôi đang ăn một cái bánh pizza.)

Câu gián tiếp: “Er sagte, dass er gerade eine Pizza isst.” (Anh ấy nói rằng anh ấy đang ăn một cái bánh pizza.)

Ví dụ về Câu Gián Tiếp Trong Tiếng Đức

 1. Câu trực tiếp: “Ich habe gestern einen Film gesehen.” (Tôi đã xem một bộ phim hôm qua.)

Câu gián tiếp: “Sie sagte, dass sie gestern einen Film gesehen hat.” (Cô ấy nói rằng cô ấy đã xem một bộ phim hôm qua.)

 1. Câu trực tiếp: “Ich möchte nächste Woche nach Berlin fahren.” (Tôi muốn đi Berlin vào tuần tới.)

Câu gián tiếp: “Er fragte mich, ob ich nächste Woche nach Berlin fahren möchte.” (Anh ấy hỏi tôi liệu tôi có muốn đi Berlin vào tuần tới hay không.)

 1. Câu trực tiếp: “Ich bin müde.” (Tôi mệt.)

Câu gián tiếp: “Sie berichtete, dass sie müde sei.” (Cô ấy báo cáo rằng cô ấy mệt.)

 1. Câu trực tiếp: “Ich werde morgen Geburtstag haben.” (Ngày mai là sinh nhật của tôi.)

Câu gián tiếp: “Er sagte, dass er morgen Geburtstag haben werde.” (Anh ấy nói rằng ngày mai là sinh nhật của anh ấy.)

Bài tập về Câu Gián Tiếp Trong Tiếng Đức

 1. Hãy chuyển đổi các câu sau từ trực tiếp sang gián tiếp:
 • “Ich habe gestern einen Kuchen gebacken.” (Tôi đã nướng một cái bánh vào hôm qua.)
 • “Ich möchte nächste Woche nach Paris fahren.” (Tôi muốn đi Paris vào tuần tới.)
 • “Ich werde nächste Woche eine Prüfung haben.” (Tuần tới tôi sẽ có một bài kiểm tra.)
 1. Hãy viết lại các câu sau dưới dạng gián tiếp:
 • “Ich bin müde.” (Tôi mệt.)
 • “Ich esse gerade ein Eis.” (Tôi đang ăn một cái kem.)
 • “Ich habe gestern einen Film gesehen.” (Tôi đã xem một bộ phim hôm qua.)

Tổng kết về Câu Gián Tiếp Trong Tiếng Đức

Câu gián tiếp là cách diễn đạt ý nghĩa của một câu hoặc một lời nói thông qua việc trích dẫn lại những gì đã được nói bởi người khác. Trong tiếng Đức, câu gián tiếp có thể được sử dụng để truyền đạt thông tin, suy nghĩ, cảm xúc hoặc yêu cầu của người khác.

Để sử dụng câu gián tiếp đúng và hiệu quả, bạn cần phải biết cách chuyển đổi câu trực tiếp sang câu gián tiếp, cũng như lưu ý các quy tắc về thì, chủ ngữ, tân ngữ và liên từ “dass”. Bạn cũng có thể thực hành với các bài tập để nâng cao kỹ năng sử dụng Câu Gián Tiếp Trong Tiếng Đức.

Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng Câu Gián Tiếp Trong Tiếng Đức và có thể áp dụng vào việc học và giao tiếp hàng ngày. Chúc bạn thành công!

Rate this post

ĐĂNG KÝ NGAY

  Bài viết liên quan

  ĐĂNG KÝ NGAY   Contact Me on Zalo