CHƯƠNG TRÌNH DU HỌC NGHỀ

Các chương trình du học nghề tại Đức, Canada, Úc... Du học nghề có hưởng lương ngay khi học

Cách Thành Lập Câu Trong Tiếng Đức

Tiếng Đức là một trong những ngôn ngữ phổ biến và quan trọng của châu Âu, được sử dụng rộng rãi tại nhiều quốc gia như Đức, Áo, Thụy Sĩ và Liechtenstein. Với hơn 100 triệu người nói tiếng Đức trên toàn thế giới, việc học và sử dụng tiếng Đức đã trở thành một lợi thế lớn đối với những người muốn du học, làm việc hoặc sống tại các nước nói tiếng Đức. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Cách Thành Lập Câu Trong Tiếng Đức để có thể sử dụng ngôn ngữ này một cách chính xác và tự tin.

Cách sử dụng động từ trong câu tiếng Đức

Động từ là một phần không thể thiếu trong một câu tiếng Đức. Chúng ta sẽ bắt đầu với cách sử dụng động từ trong câu tiếng Đức.

Thành phần cơ bản của một câu tiếng Đức

Trước khi tìm hiểu về cách sử dụng động từ trong câu tiếng Đức, chúng ta cần biết về thành phần cơ bản của một câu tiếng Đức. Một câu tiếng Đức bao gồm ba thành phần chính: chủ ngữ (subject), động từ (verb) và tân ngữ (object). Chủ ngữ là người hoặc vật thực hiện hành động trong câu, động từ là hành động được thực hiện và tân ngữ là người hoặc vật bị ảnh hưởng bởi hành động đó.

Ví dụ: “Ich esse einen Apfel.” (Tôi ăn một quả táo.) Trong câu này, “ich” là chủ ngữ, “esse” là động từ và “einen Apfel” là tân ngữ.

Cách sử dụng tính từ trong câu tiếng Đức

Tính từ là một phần không thể thiếu trong việc miêu tả và bổ nghĩa cho danh từ trong câu tiếng Đức. Tính từ trong tiếng Đức có thể đứng trước hoặc sau danh từ mà nó bổ nghĩa. Tuy nhiên, khi tính từ đứng trước danh từ, nó phải được chia theo số và giới tính của danh từ đó.

Ví dụ: “Der große Hund” (Con chó lớn) Trong câu này, “große” là tính từ bổ nghĩa cho danh từ “Hund” (chó) và được chia theo giới tính và số của danh từ đó.

Các loại câu trong tiếng Đức

Tiếng Đức cũng có các loại câu tương tự như tiếng Anh, bao gồm câu khẳng định, câu phủ định và câu hỏi. Tuy nhiên, để thành lập một câu trong tiếng Đức, chúng ta cần lưu ý một số điểm khác biệt sau:

 • Câu khẳng định: Trong câu khẳng định, động từ thường đứng ở vị trí thứ hai trong câu. Ví dụ: “Ich esse einen Apfel.” (Tôi ăn một quả táo.)
 • Câu phủ định: Trong câu phủ định, động từ được đặt trước chủ ngữ và sau đó là “nicht”. Ví dụ: “Ich esse keinen Apfel.” (Tôi không ăn một quả táo.)
 • Câu hỏi: Trong câu hỏi, động từ được đặt trước chủ ngữ và sau đó là “Wann”, “Wo”, “Wer” hoặc “Was” (Khi nào, Ở đâu, Ai, Gì). Ví dụ: “Wann isst du einen Apfel?” (Khi nào bạn ăn một quả táo?)

Cách sử dụng giới từ trong câu tiếng Đức

Giới từ là một phần không thể thiếu trong việc diễn đạt vị trí và mối quan hệ giữa các đối tượng trong câu tiếng Đức. Giống như tiếng Anh, giới từ trong tiếng Đức cũng có thể được sử dụng để chỉ định vị trí, thời gian hoặc mối quan hệ giữa các đối tượng.

Ví dụ: “Ich gehe ins Kino.” (Tôi đi đến rạp chiếu phim.) Trong câu này, “ins” là giới từ chỉ định vị trí “Kino” (rạp chiếu phim).

Cách sử dụng trợ động từ trong câu tiếng Đức

Trợ động từ là một phần không thể thiếu trong việc thành lập câu phức trong tiếng Đức. Chúng ta sẽ bắt đầu với cách sử dụng trợ động từ trong câu tiếng Đức.

Các loại trợ động từ trong tiếng Đức

Tiếng Đức có ba loại trợ động từ chính: “haben” (có), “sein” (là) và “werden” (trở thành). Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách sử dụng từng loại trợ động từ này trong câu tiếng Đức.

 • “Haben”: Được sử dụng để diễn tả hành động đã hoàn thành trong quá khứ. Ví dụ: “Ich habe einen Apfel gegessen.” (Tôi đã ăn một quả táo.)
 • “Sein”: Được sử dụng để diễn tả trạng thái hoặc tính chất của một đối tượng. Ví dụ: “Der Hund ist groß.” (Con chó lớn.)
 • “Werden”: Được sử dụng để diễn tả hành động sẽ xảy ra trong tương lai. Ví dụ: “Ich werde einen Apfel essen.” (Tôi sẽ ăn một quả táo.)

Cách sử dụng trợ động từ trong câu phủ định và câu hỏi

Trong câu phủ định và câu hỏi, trợ động từ cũng được sử dụng như một phần không thể thiếu. Tuy nhiên, khi sử dụng trong câu phủ định, trợ động từ phải được đặt trước chủ ngữ và sau đó là “nicht”. Trong câu hỏi, trợ động từ được đặt trước chủ ngữ và sau đó là “Wann”, “Wo”, “Wer” hoặc “Was”.

Ví dụ:

 • Câu phủ định: “Ich habe keinen Apfel gegessen.” (Tôi không ăn một quả táo.)
 • Câu hỏi: “Wann hast du einen Apfel gegessen?” (Khi nào bạn đã ăn một quả táo?)

Cách sử dụng liên từ trong câu tiếng Đức

Liên từ là một phần không thể thiếu trong việc kết nối các câu hoặc cụm từ trong tiếng Đức. Chúng ta sẽ tìm hiểu về cách sử dụng liên từ trong câu tiếng Đức.

Các loại liên từ trong tiếng Đức

Tiếng Đức có nhiều loại liên từ khác nhau, tuy nhiên chúng ta sẽ tập trung vào ba loại chính sau đây:

 • Liên từ kết nối hai câu: “und” (và), “oder” (hoặc), “aber” (nhưng). Ví dụ: “Ich esse einen Apfel und trinke Wasser.” (Tôi ăn một quả táo và uống nước.)
 • Liên từ kết nối hai cụm từ: “weil” (bởi vì), “denn” (vì), “obwohl” (mặc dù). Ví dụ: “Ich esse einen Apfel, weil er gesund ist.” (Tôi ăn một quả táo vì nó lành mạnh.)
 • Liên từ kết nối hai mệnh đề: “dass” (rằng), “wenn” (nếu), “ob” (có). Ví dụ: “Ich weiß, dass du einen Apfel isst.” (Tôi biết rằng bạn đang ăn một quả táo.)

Cách sử dụng dấu câu trong câu tiếng Đức

Dấu câu là một phần không thể thiếu trong việc thành lập câu trong tiếng Đức. Chúng ta sẽ tìm hiểu về cách sử dụng các dấu câu chính trong tiếng Đức.

Dấu chấm (.)

Dấu chấm được sử dụng để kết thúc một câu khẳng định hoặc câu phủ định trong tiếng Đức.

Ví dụ: “Ich esse einen Apfel.” (Tôi ăn một quả táo.)

Dấu phẩy (,)

Dấu phẩy được sử dụng để ngăn cách các thành phần trong câu, như các danh từ, tính từ hoặc liên từ.

Ví dụ: “Ich esse einen Apfel, weil er gesund ist.” (Tôi ăn một quả táo vì nó lành mạnh.)

Dấu chấm hỏi (?)

Dấu chấm hỏi được sử dụng để kết thúc một câu hỏi trong tiếng Đức.

Ví dụ: “Isst du einen Apfel?” (Bạn có ăn một quả táo không?)

Dấu chấm than (!)

Dấu chấm than được sử dụng để biểu thị sự kinh ngạc hoặc cảm xúc mạnh trong câu tiếng Đức.

Ví dụ: “Ich esse einen Apfel!” (Tôi ăn một quả táo!)

Cách xây dựng câu phủ định trong tiếng Đức

Để thành lập một câu phủ định trong tiếng Đức, chúng ta cần sử dụng trợ động từ và “nicht” sau đó. Tuy nhiên, khi sử dụng trợ động từ “sein” (là), chúng ta cần thay đổi hình thức của động từ theo giới tính và số của danh từ.

Ví dụ:

 • “Ich esse einen Apfel.” (Tôi ăn một quả táo.)
 • “Ich esse keinen Apfel.” (Tôi không ăn một quả táo.)
 • “Der Hund ist groß.” (Con chó lớn.)
 • “Der Hund ist nicht groß.” (Con chó không lớn.)

Cách sử dụng câu hỏi trong tiếng Đức

Các câu hỏi trong tiếng Đức cũng có cấu trúc tương tự như các câu khác, tuy nhiên chúng ta cần đặt trợ động từ ở đầu câu và sau đó là “Wann”, “Wo”, “Wer” hoặc “Was”.

Ví dụ:

 • “Isst du einen Apfel?” (Bạn có ăn một quả táo không?)
 • “Wann isst du einen Apfel?” (Khi nào bạn ăn một quả táo?)

Kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về Cách Thành Lập Câu Trong Tiếng Đức. Từ cách sử dụng động từ, tính từ, giới từ cho đến các loại câu, liên từ, trợ động từ và dấu câu, chúng ta đã có cái nhìn tổng quan về cách sử dụng ngôn ngữ này một cách chính xác và tự tin. Việc học và sử dụng tiếng Đức sẽ giúp chúng ta giao tiếp và hiểu biết về văn hóa của các nước nói tiếng Đức, đồng thời mở ra nhiều cơ hội mới trong cuộc sống và sự nghiệp. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho những ai đang muốn học tiếng Đức và cải thiện kỹ năng thành lập câu trong ngôn ngữ này.

Rate this post

ĐĂNG KÝ NGAY

  Bài viết liên quan

  ĐĂNG KÝ NGAY   Contact Me on Zalo